Rechtstype: Familierecht

De rechter sprak een verblijfsregeling van mijn kind uit. Kan dit gewijzigd worden?

De rechter sprak een verblijfsregeling van mijn kind uit. Kan dit gewijzigd worden? verblijfsregeling

Bij een relatiebreuk of echtscheiding van partners of echtgenoten die kinderen hebben, is het van belang om afspraken te maken omtrent de verblijfsregeling van de kinderen. Ouders kunnen hierover onderling een overeenkomst sluiten en deze eventueel laten homologeren door de familierechter of aan de familierechter vragen om hun discussie hieromtrent te beslechten. Wat als u […]

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht? gerechtskosten

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”, “Welke kosten zijn er verbonden aan een procedure?”, en “Wie betaalt de gerechtskosten?”. Wat kost een advocaat? Een advocaat heeft recht op een vergoeding voor zijn prestaties, het zogenaamde ereloon, […]

Wat als het thuis echt mis loopt?  Wie moet de woning verlaten?

“Ieder huisje heeft zijn kruisje” …. Het is steeds een vraagteken wat er achter gesloten deuren gebeurt. Welk opties heb je wanneer je thuissituatie niet langer leefbaar is? Wat kan je doen wanneer ten gevolge van een verslavingsproblematiek de situatie uit de hand loopt? Welke optie heb je wanneer er dagelijks hoogoplopende conflicten zijn die […]

Hoe lang duurt het vooraleer ik gescheiden ben ?

Hoe lang duurt het vooraleer ik gescheiden ben ? echtscheidingstraject

In de top vijf van ‘meest gestelde vragen aan een echtscheidingsadvocaat’ kan men de volgende met zekerheid terugvinden: hoe lang duurt een echtscheidingstraject? Het is algemeen geweten dat de meest eenvoudige vragen vaak niet de meest eenvoudige antwoorden met zich meebrengen. In dit artikel zal worden toegelicht wat een echtscheidingstraject doorgaans inhoudt. Belangrijk om te […]

Daarom gebruiken sommige vrouwen de naam van hun man

Daarom gebruiken sommige vrouwen de naam van hun man Claudia Van de Velde

In de praktijk zijn het bijna uitsluitend vrouwen die de naam van hun echtgenoot aannemen. Bij de vorige generaties gebeurde dat continu, maar nu steeds minder. Dat heeft te maken met de emancipatie van de vrouw, natuurlijk. Als men er toch voor kiest, is dat vaak omdat ze het beschouwen als een romantisch statement. En […]

Depp vs. Heard

Depp vs. Heard depp vs heard

Vrijdag 3 juni, Het Laatste Nieuws, Klik hier om het artikel te lezen. “Echt heel bizar”: Vlaamse advocate analyseert vonnis in de zaak Johnny Depp vs Amber Heard Vrijdag 3 juni, De Standaard, Waarom er geen winnaars zijn in Depp vs. Heard. Klik hier om het artikel te lezen. ‘Het is een circus, het is […]

Mag mijn kind getuigen in de echtscheidingsprocedure die ik voer?

Mag mijn kind getuigen in de echtscheidingsprocedure die ik voer? kind getuigen echtscheidingsprocedure

Mag mijn kind getuigen in de echtscheidingsprocedure die ik voer? Het antwoord op de bovenstaande vraag lijkt eenvoudig: neen. De wet verbiedt namelijk dat kinderen getuigen in een procedure die wordt gevoerd tussen hun ouders. De reden hiertoe is duidelijk en logisch: men wil vermijden dat een kind in een loyaliteitsconflict terecht komt wanneer het […]

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek

Het nieuwe Burgerlijk Wetboek Burgerlijk Wetboek

Het relatievermogensrecht en nalatenschappen, schenkingen en testamenten worden ook opgenomen in het nieuwe Burgerlijk Wetboek. Het Burgerlijk Wetboek is enige tijd geleden op hervormingstrein gestapt. Het oude Burgerlijk Wetboek dateert immers nog van 1804. Waar men in de eerste plaats het goederenrecht en bewijsrecht hervormde (inwerkingtreding 1 september 2021), treedt op 1 juli 2022 ook […]

Heb Ik als grootouder het recht om mijn kleinkind te zien?

Heb Ik als grootouder het recht om mijn kleinkind te zien? grootouder

Als gevolg van het toenemend aantal ‘vechtscheidingen’ blijken steeds meer grootouders niet of nauwelijks contact met hun kleinkinderen te hebben. In België hebben grootouders, een specifiek wettelijk verankerd recht op omgang met hun kleinkind. Artikel 375bis (oud) Burgerlijk Wetboek stelt uitdrukkelijk: “De grootouders hebben het recht persoonlijk contact met het kind te onderhouden. Hetzelfde recht […]

Internationale kinderontvoering door een ouder

Internationale kinderontvoering door een ouder internationale parentale kinderontvoering

Wat te doen indien u wordt geconfronteerd met een (dreigende) internationale kinderontvoering door een ander ouder? Wanneer spreken we van internationale parentale kinderontvoering? We spreken van een internationale parentale kinderontvoering wanneer de ene ouder zonder toestemming van de andere ouder een kind dat jonger is dan 16 jaar meeneemt naar het buitenland, dan wel het […]