Maand: november 2017

De robotrechter: een update voor Justitie?

In een recente bijdrage in De Juristenkrant opende de Antwerpse raadsheer Pierre Thiriar met volgende stelling met een stevig Nostradamus-gehalte: “Het staat in de sterren geschreven dat menselijke magistraten op korte termijn vervangen zullen worden door artificiële intelligentie, zeg maar robotmagistraten.”[1] Het klinkt enigszins als science fiction, maar hij zit daarmee op dezelfde lijn als […]

Belangrijkste wijzigingen familierecht en familiaal vermogensrecht in het kader van Potpourri V

Door de vijfde en laatste Potpourri-wet worden er onder meer aan het familierecht en vermogensrecht een aantal wijzigingen aangebracht. Hier volgt een korte toelichting van de belangrijkste wijzigingen. De meeste van deze wijzigingen zijn in werking getreden op 3.08.2017, tenzij anders vermeld. Adoptie De binnenlandse adoptieprocedure wordt afgestemd op de interlandelijke adoptieprocedure. Voortaan dient in […]

Kraken nu ook strafrechtelijk beteugeld

Op 16 november 2017 is wet van 18 oktober 2017 betreffende het onrechtmatig binnendringen in, bezetten van of verblijven in andermans goed in werking getreden. Het is de wet die het kraken van een woning strafbaar maakt. Artikel 439 van ons Strafwetboek stelde voor de wetswijziging huisvredebreuk al strafbaar, doch dit gold enkel voor zover […]

Het Vlaams Huurdecreet

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse Regering het Vlaams Huurdecreet goed, dat naar alle waarschijnlijkheid in werking zal treden op 1 september 2018. 1. Één van de belangrijke wijzigingen die dit decreet teweeg zal brengen, betreft de nieuwe regeling omtrent de verplichtingen van de (nabestaanden van) de huurder in geval van diens overlijden. Volgens […]