Maand: november 2016

Betalingsproblemen? Continuïteit van uw onderneming in het gedrang? Wacht als ondernemer/schuldeiser niet en treed (tijdig) in actie.

Onderneming in moeilijkheden? Als onderneming kan u geconfronteerd worden met onder andere plotse ernstige betalingsproblemen ten aanzien van uw schuldeisers (leveranciers, bank…), die de continuïteit van uw onderneming in het gedrang brengen. De Wet Continuïteit Ondernemingen biedt u sedert 2009 een aantal mogelijkheden om een akkoord te sluiten met uw schuldeisers en/of tijdelijk een bescherming […]

Failliete koper, wat nu? Tweevoudige wettelijke bescherming voor de onbetaalde verkoper

Het zal u maar overkomen dat u als onbetaalde verkoper geconfronteerd wordt met een onvermogende koper. Dergelijke situatie is verre van ondenkbaar vermits de verkoper die de zaak levert alvorens de prijs werd betaald het risico van insolvabiliteit van de koper draagt. Niet alleen zal de verkoper hierdoor zijn verkoopopbrengst mislopen, ook de eis tot […]

Complicaties en medische fouten: wat zijn de juridische gevolgen?

In Artsenkrant nr. 2467 kon u naar aanleiding van het herfstsymposium van de dienst fysische geneeskunde van UZA ‘zenuwletsels als gevolg van een medische behandeling’ lezen dat goed communiceren met de patiënt bijzonder belangrijk is na een complicatie of medische fout. In dit vervolgartikel komen de juridische gevolgen aan bod voor de arts. U kan […]