Jeugdrecht

Minderjarigen zijn een belangrijke schakel binnen ons rechtssysteem en verdienen bijkomende bescherming. Om minderjarigen te mogen bijstaan of vertegenwoordigen is het vereist dat de advocaat een getuigschrift bijzondere opleiding tot jeugdadvocaat (georganiseerd door de Orde van Vlaamse Balies) heeft behaald.

Op deze manier wordt er tegemoet gekomen aan de kwetsbare positie waarin een minderjarige zich bevindt.  Het doel is om enerzijds de minderjarige te beschermen t.o.v. de maatschappij maar anderzijds is jeugdrecht er op gericht om de maatschappij te beschermen tegen jeugddelinquentie en normafwijkend gedrag.

Tijdens jeugdprocedures worden ook de ouders, pleegouders of voogden betrokken in deze procedure; zij worden systematisch opgeroepen en geïnformeerd. Onze jeugdadvocaten kunnen met hun expertise ook hen bijstand verlenen of vertegenwoordigen in rechte.

Jeugdrecht kan onder andere bij de volgende situaties naar voren komen

  • Strafbare feiten (MOF)
  • Verontrustende opvoedingssituatie (VOS)
  • Mishandeling, misbruik of verwaarlozing.
  • Gemeentelijke administratieve sancties(GAS)
  • De ‘voetbalwet’ (gedragscode bij voetbalwedstrijden)

 

Het zal steeds via het parket zijn of via een aanmelding bij een van de toegangspoorten dat een gerechtelijke of vrijwillige jeugdhulpverlening kan worden opgestart. Advocaat jeugdrecht nodig? Wij helpen u graag met het nodige advies.

Als misdrijf omschreven feiten (MOF)

Het gaat ook wel eens mis, jongeren overtreden de regels of mispeuteren iets. Het is vanzelfsprekend dat ze niet op dezelfde manier worden behandeld als volwassenen. Vanaf dat een minderjarige verdacht wordt van een “als misdrijf omschreven feit”, heeft hij/zij recht op bijstand van een advocaat. Hier kan geen afstand op gedaan worden. Voor een verhoor, kan er steeds worden overlegd met een advocaat, die hen ook tijdens het verhoor kan bijstaan. De jeugdrechter beschikt over een heel arsenaal aan passende maatregelen om de minderjarige op het rechte pad te houden en het gedrag bij te sturen. De jeugdadvocaat zal steeds samen met de minderjarige nagaan welke maatregel het meest passend is en welke maatregel kan worden gevraagd aan de jeugdrechter.

Verontrustende opvoedingssituatie (VOS)

Wij bieden hulp aan minderjarigen of ouders die zich in een verontrustende situatie bevinden en waar bijstand noodzakelijk is.

Wanneer spreekt men van een verontrustende situatie?

Als de toekomst van de minderjarige in het gedrang komt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.

Indien vrijwillige hulpverlening niet, baat of in geval van hoogdringendheid kan de jeugdrechter oordelen welke maatregelen noodzakelijk zijn om de minderjarige te beschermen.

Filteren

Gerelateerde berichten over jeugdrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel...

Lees verder

Zomerstage bij Desdalex Advocaten

Rechtenstudenten komen tijdens de zomer al eens proeven van het leven als advocaat. Zo krijgen ze de kans...

Lees verder

Een verstrenging van de wetgeving voor minderjarige daders van onder meer verkrachting

Vandaag zal de Vlaamse Regering zich buigen over een verstrenging van het jeugddelinquentierecht, zijnde de bestraffing van minderjarigen....

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen