Een verstrenging van de wetgeving voor minderjarige daders van onder meer verkrachting

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Vandaag zal de Vlaamse Regering zich buigen over een verstrenging van het jeugddelinquentierecht, zijnde de bestraffing van minderjarigen. De aanleiding hiervan is een arrest van het Grondwettelijk Hof van 11 februari 2021. In dit arrest heeft het Grondwettelijk Hof de begeleiding van minderjarigen tussen de 12 en de 16 jaar in een gesloten jongereninstelling niet uitgesloten, maar het Hof bekritiseerde wel het gebrek aan invulling van de uitzonderlijke omstandigheden waarin deze kan begeleiding kan plaatsvinden.

Sinds de 6e staatshervorming in 2014 is Vlaanderen bevoegd om aanpassingen door te voeren in het jeugdbeschermingsrecht. De eerste stappen werden hiertoe reeds genomen in het decreet van 15 februari 2019 betreffende het jeugddelinquentierecht. Het Grondwettelijk Hof vernietigde op 11 februari 2021 bepaalde onderdelen van het decreet. Om tegemoet te komen aan de verzuchtingen van het Grondwettelijk Hof zal de Vlaamse Regering zich vandaag buigen over enkele belangrijke wijzigingen.

Een belangrijk agendapunt betreft de voorwaarden voor een langdurige begeleiding voor minderjarigen jonger dan 16 jaar in een gesloten instelling. Zeker na de recente groepsverkrachting in Gent die in de media verscheen, komt het voorstel van decreet geen dag te vroeg.

De strafmaat blijft echter een federale materie. Vanuit het Vlaams niveau werd reeds gelobbyd om de strafmaat bij minderjarigen te verhogen wanneer het om zedendelicten gaat, zoals een verkrachting gepleegd door een minderjarige.

In het ontwerp van decreet wordt zeer duidelijk omschreven wanneer een gesloten begeleiding mogelijk is. Concreet zal Vlaanderen vandaag zelf enkele belangrijke wijzingen doorvoeren waardoor het mogelijk wordt om minderjarigen die een misdrijf plegen dat de maatschappij opgeschrikt, langer worden opgesloten. Het gaat om welbepaalde categorieën van ernstige “maatschappijverstorende misdrijven” zoals  moord, terrorismemisdrijven maar dus ook verkrachting onder verzwarende omstandigheden (zoals bijvoorbeeld met de dood tot gevolg). Het is dus mogelijk om minderjarigen jonger dan 16 jaar een gesloten begeleiding te laten volgen in een gesloten jeugdinstelling op voorwaarde dat zij deze ernstige feiten hebben gepleegd.

Aan de jeugdrechter wordt de mogelijkheid gegeven om  strenger op te treden. Zo zullen daders tussen de 12 en 14 jaar tot twee jaar kunnen worden opgesloten in een gesloten instelling. Voor daders tussen de 14 en de 15 jaar kan een opsluiting worden bevolen tot 5 jaar. Wanneer de daders ouder dan 16 jaar is, werd er reeds een opsluiting van 7 jaar voorzien.

Nog bijkomende vragen?

In geval van vragen kan u steeds contact opnemen met de advocaten van het team jeugdrecht.

Wist u dat we nu ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Eerstelijnsadvies

Meer artikels over jeugdrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Zomerstage bij Desdalex Advocaten

Rechtenstudenten komen tijdens de zomer al eens proeven van het leven als advocaat. Zo krijgen ze de kans om de kennis die ze reeds verworden...

Lees verder