De kracht van bemiddeling

Van een procedure tegen elkaar, naar een gesprek mét elkaar.

Bemiddeling is een manier om geschillen en discussies op te lossen buiten de rechtbank om. Wanneer twee of meerdere partijen een conflict hebben waar zij onderling niet uit geraken, kunnen zij beroep doen op een bemiddelaar.

De bemiddelaar is een neutrale derde die partijen begeleidt in het vinden van een oplossing. De bemiddelaar is onafhankelijk en zal niet voor slechts één van de partijen optreden of strijden. Het is altijd beter voor partijen om samen tot een oplossing te komen op basis van een gesprek mét elkaar, dan via een procedure tégen elkaar.

Ontdek onze pakketten

Basis bemiddeling

€ 500

Basis pakket:

 • 4 u bemiddelingsgesprek met alle partijen
 • Bespreken bemiddelingsprotocol
 • Stappenplan opstellen
 • Communicatie rechtstreeks met uw bemiddelaar
 • Geen verdere kosten / geen btw verschuldigd
 • Opvolging door uw bemiddelaar

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Uitgebreide bemiddeling

€ 1000

Basis pakket +

 • Praktische afspraken uitwerken
 • Overeenkomst op maat opstellen en finaliseren
 • Overeenkomst ondertekenen door alle partijen

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Zorgeloze bemiddeling

€ 1500

Uitgebreid pakket +

 • Opvragen van alle noodzakelijke aktes en attesten (binnen België)
 • Overmaken dossier aan rechtbank en/of notaris
 • Alle communicatie met de rechtbank en/of notaris
 • Verschijning voor de rechtbank
 • Nabespreking

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Heeft u een traject dat niet valt onder één van deze pakketten. Neem dan contact op voor een traject op maat.

Wat is bemiddeling?

Bemiddeling is een manier om geschillen en discussies op te lossen buiten de rechtbank om. Wanneer twee of meerdere partijen een conflict hebben waar zij onderling niet uit geraken, kunnen zij beroep doen op een bemiddelaar.

De bemiddelaar is een neutrale derde die partijen begeleidt in het vinden van een oplossing. De bemiddelaar is onafhankelijk en zal niet voor slechts één van de partijen optreden of strijden.

Alle betrokken partijen zijn gelijkwaardig en de bemiddelaar waakt er over dat deze gelijkwaardigheid ook wordt gerespecteerd. De rode draad doorheen de bemiddeling is vrijwilligheid en vertrouwen.

De bemiddelaar creëert een vrije en veilige omgeving waarbinnen elke partij zijn eigen visie vrijuit kan vertellen met respect voor de andere. Zo kunnen partijen in alle openheid samen een oplossing vinden.

De praktijk leert dat afspraken gemaakt door partijen positiever worden ervaren dan een opgelegde regeling door de rechtbank. Partijen houden immers zelf de touwtjes in handen. Er zijn hier dan ook geen winnaars of verliezers.

Wanneer er een akkoord wordt bereikt, kan dit door de bemiddelaar in een overeenkomst worden opgenomen. Partijen kunnen er voor opteren om dit akkoord in een vonnis te laten bekrachtigen.

Onze bemiddelaars zijn eveneens steeds telefonisch bereikbaar om al uw vragen te beantwoorden.

Hoe gaat een bemiddeling in zijn werk?

Wat mag u verwachten?

1.

Eerste kennismaking

Toelichting rond bemiddelingstraject en verdere verloop.
Bespreken van jullie bekommernissen en verwachtingen.
Antwoord op prangende vragen.

Lees meer
2.

Bespreken bemiddelingsprotocol

Samen bespreken we de spelregels en de wettelijke verplichtingen van een bemiddelingstraject.

Lees meer
3.

Plan van aanpak bepalen

Jullie bekommernissen worden in een actieplan gegoten.
Bepalen over welke punten een akkoord kan worden gevormd.

Lees meer
4.

Bemiddelingsgesprekken

Het actieplan wordt omgezet in de praktijk tijdens onze bemiddelingsgesprekken. Wij informeren, ondersteunen en bemiddelen tussen partijen.

Lees meer
5.

Akkoord op maat formuleren

De bereikte afspraken worden op papier gezet en in een gedetailleerde overeenkomst gegoten

6.

Tussenkomst rechtbank en/of notaris

In sommige gevallen is de tussenkomst van een notaris en/of rechtbank noodzakelijk en of/aangewezen. Bijvoorbeeld bij een echtscheiding of de overname van een onroerend goed.

7.

Nabespreking

Zijn er nog verdere vragen? Dan voorzien wij ruimte voor een nabespreking.

Waarvoor kan u bij ons terecht?

In elk conflict tussen twee of meerdere personen kan er bemiddeld worden. Dit gaat van dagelijkse onenigheden tot grote discussiepunten.

Wanneer kiest u voor bemiddeling?

 • burenruzie (bijvoorbeeld geluidsoverlast, onderhoud van gemeenschappelijke haag…)
 • ruzies over blaffende honden
 • ruzie over overhangende takken
 • huurgeschillen
 • uitoefenen van een erfdienstbaarheid
 • conflicten op de werkvloer
 • schade afhandeling van een ongeval
 • scheidingsbemiddeling: de praktische afwikkelingen na het beëindigen van een relatie / huwelijk
 • ouderschapsbemiddeling: de regeling over de kinderen (zowel de verblijfsregeling als de financiële afspraken)
 • het afwikkelen van een nalatenschap
 • de contacten tussen grootouders en kleinkinderen

Wat kost bemiddeling?

Indien u niet opteert voor één van de pakketten hierboven kunnen wij nog steeds concrete afspraken op maat maken.

Bij een eerste gezamenlijk gesprek bespreken en ondertekenen we het bemiddelingsprotocol. Hierin nemen we de financiële afspraken op, zoals het uurtarief, alsook alle praktische afspraken omtrent het verloop van de bemiddeling.

In principe worden de kosten meestal gelijk verdeeld tussen de partijen. Hiervan kan je in onderling overleg van afwijken.

Familiale bemiddeling is vrijgesteld van BTW

Voor meer informatie kan u steeds met ons contact opnemen.

Wie is onze bemiddelaar?

Mr. Véronique Behiels is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in familiezaken. Zij heeft jarenlange ervaring als advocaat in familierecht. Door haar praktijkervaring en juridische achtergrond is zij de geschikte persoon om dit te begeleiden. Zij schoolt zich voortdurend bij, zowel in haar hoedanigheid van advocaat als in haar hoedanigheid van bemiddelaar

In september 2021 starten vier van onze advocaten de opleiding tot bemiddelaar.