Strafrecht

Ondernemingsrecht

Familierecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Onroerend goed

Sportrecht

Sociaal recht

Vreemdelingenrecht

Jeugdrecht

Medisch recht

Vreemdelingenrecht

Het begrip vreemdelingenrecht dekt alle regels en procedures over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die geen Belgische nationaliteiten hebben.


Verblijft u reeds voor een langere periode legaal op het Belgische grondgebied, dan komt u in aanmerking voor de aanvraag tot Belgische nationaliteit. Wij adviseren u o.a. over de wettelijke voorwaarden & beschikbare procedures.

 

Bij deze procedures is begeleiding en deskundig advies uitermate aangewezen. Vreemdelingenrecht is van toepassing op onder andere:

 • Verblijfsvergunning
 • Asielaanvraag
 • Vrijheidsberoving
 • Medische regularisatie
 • Gezinshereniging
 • Humanitaire regularisatie
 • ….

Asielaanvraag

U komt in aanmerking voor het vluchtelingenstatuut wanneer u zich buiten uw land van herkomst bevindt, en u de bescherming van uw land niet kan of wil inroepen omdat u vreest voor vervolging omwille van uw ras, religie, nationaliteit, het behoren tot een bepaalde sociale groep, of uw politieke overtuiging.

 

Vaak wordt dit toegepast wanneer in uw eigen land oorlog woedt of de mensenrechten systematisch geschonden worden waardoor u uw land moet ontvluchten.  Wat staat u te wachten als u na een lange en moeilijke tocht aankomt in België? Onze advocaten staan u hier met raad en daad bij.

Vrijheidsberoving

In het migratiebeleid van de overheid zijn diverse verblijfsprocedures en daaraan gekoppelde beslissingen opgenomen. Haar uitzetbeleid wordt onderdrukkend uitgevoerd via bepaalde verwijderings- en veiligheidsmaatregelen waaronder de gekende opsluiting in verschillende gesloten centra of de weigering om het land binnen te komen.

 

De meest gangbare veiligheidsmaatregel is de opsluiting in een gesloten centrum zoals bijvoorbeeld het Centrum voor illegalen in Merksplas, Vlottem of Brugge.

 

Een verwijderingsmaatregel kan bestaan uit een bevel om het grondgebied te verlaten met terugleiding of terugdrijving aan de grens.

 

Aan deze procedures zijn heel wat formaliteiten verbonden. Deze moeten in orde zijn alvorens een rechter het dossier bekijkt. Daarnaast is het zeer belangrijk dat uw zaak inhoudelijk sterk is. Onze advocaten kennen de regels hierrond als geen ander en zijn geplaatst om uw motieven juridisch te ondersteunen en op papier te zetten.

Medische regularisatie

In bepaalde omstandigheden kan een verblijfsvergunning aangevraagd worden om meer dan 3 maanden in België te verblijven. In volgende situaties wordt medische regularisatie aangevraagd:

 • U bent ernstig ziek
 • U krijgt te maken met een levensbedreigende aandoening
 • U lijdt aan een ziekte die een reëel risico inhoudt voor uw leven of fysieke integriteit en er is geen behoorlijke behandeling beschikbaar of toegankelijk in het land van herkomst

 

Om enige slaagkans te hebben voor deze aanvraag, moeten een aantal zaken uitvoerig gemotiveerd worden. zoals:

 • Identiteit
 • De aard en de ernst van de medische toestand
 • De beschikbaarheid of toegankelijkheid van een behandeling in het land van herkomst
 • De beschikbaarheid van medicatie
 • Mantelzorg
 • ….

 

Onze advocaten helpen u om deze aanvraag correct, volledig en gemotiveerd op te stellen.
Een ziekte of aandoening kan evolueren. Hierbij is het zeer belangrijk dat uw aanvraag steeds actueel is en aansluit bij de realiteit. Wij specialiseren ons hier in en staan u bij.

Gezinshereniging

U verblijft in België en wilt toestemming om uw gezinsleden ook in België te krijgen?
Dan kan u onder bepaalde voorwaarden  ‘verblijf op grond van gezinshereniging’ aanvragen.

Doordat de wetgeving hierrond zeer technisch is geworden, kan u best onze gespecialiseerde advocaat raadplegen. Wij vermijden  bepaalde valkuilen voor u.

Humanitaire regularisatie

De humanitaire regularisatie is een uitzonderingsprocedure en in vele gevallen het laatste redmiddel voor mensen die zonder papieren.  Deze procedure wordt opgestart voor personen die niet in aanmerking komen voor asiel of subsidiaire bescherming én toch een reden hebben om in België te verblijven.

Hierbij krijgt u toelating om meer dan 3 maanden in ons land te verblijven. Deze maatregel kan in buitengewone omstandigheden aangevraagd worden én is slechts een gunstmaatregel van de overheid.

 

Onze advocaten helpen u om uw aanvraag in te dienen. Dit omvat de buitengewone omstandigheden die u inroept & gegrondheidsargumenten  (= redenen om een machtiging te krijgen om in België te verblijven).

 

Wij gaan na wat het huidige beleid is van de regering over deze procedure en passen uw aanvraag daaraan aan om uw slaagkans te vergroten.

Deze advocaten zijn
gespecialiseerd in vreemdelingenrecht

Er zijn geen advocaten.

Strafrecht

Ondernemingsrecht

Familierecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Onroerend goed

Sportrecht

Sociaal recht

Vreemdelingenrecht

Jeugdrecht

Medisch recht