Recht op opvang voor verzoeker internationale bescherming uit Guinee

Geactualiseerd op 07 november 2022

Een verzoeker internationale bescherming trok naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) omdat Fedasil hem gedurende maanden geen opvang had gegeven.  Op 31 oktober beval het Hof België om internationale bescherming, opvang en materiële hulp te verschaffen om aan zijn basisbehoeften te voldoen.

Onomkeerbare schade aan de menselijke waardigheid

De heer Camara diende op 15 juli 2022 in ons land een verzoek in, maar kreeg geen opvang. Hij leefde op straat en kreeg geen plaats toegewezen in een opvangcentrum. Hij daagde daarop Fedasil voor de Arbeidsrechtbank, omdat hij ernstige en onomkeerbare schade aan zijn menselijke waardigheid riskeerde.

De Arbeidsrechtbank legde Fedasil op om de verzoeker onderdak te geven in een opvangcentrum, hotel of eender welke andere geschikte faciliteit, indien er geen plaatsen zijn in de reguliere opvang.

Het bevel van de Arbeidsrechtbank

Fedasil slaagde daar na meerdere maanden evenwel nog steeds niet in, en daarom werd door de heer Camara een verzoek tot voorlopige maatregelen ingediend bij het EHRM om de Belgische Staat te verplichten het bevel van de Arbeidsrechtbank uit te voeren en hem opvang en hulp te bieden om aan zijn basisbehoeften te voldoen.

De rechten

Hij baseerde zich hiervoor op artikel 3 EVRM (verbod van onmenselijke en vernederende behandeling), artikel 6 EVRM (recht op een eerlijk proces), artikel 13 EVRM (recht op een daadwerkelijk rechtsmiddel) en artikel 8 EVRM (recht op de eerbiediging van het privéleven).

Voorlopige maatregel

Het EHRM heeft nu een voorlopige maatregel genomen waarbij het de Belgische Staat verplicht om het bevel van de Arbeidsrechtbank in Brussel uit te voeren en de Guinese verzoeker om internationale bescherming  onderdak te geven, net als materiële hulp om aan zijn basisbehoeften te voldoen. De beslissing van het EHRM is nogmaals een overduidelijke indicatie dat in ons land het recht op opvang niet gerespecteerd wordt.

Bijkomende vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van voormeld artikel, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team vreemdelingenrecht op info@desdalex.be of maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

Afspraak Maken

Meer artikels over vreemdelingenrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Verzoek tot gezinshereniging dient niet langer verplicht in persoon te worden ingediend bij een bevoegde diplomatieke post

Stel, u vlucht uit uw land van herkomst en wordt gedwongen om uw gezinsleden achter te laten. In België bekijkt u de mogelijkheden om een...

Lees verder