Advocaat verkeersrecht nodig?

Onze experten staan u met raad en daad bij

Bij Desdalex advocaten bieden we gespecialiseerde juridische bijstand en advies voor diverse verkeerskwesties. Als toonaangevend Belgisch advocatenkantoor streven we ernaar onze cliënten deskundig maatwerk te bieden, of het nu gaat om snelheidsovertredingen, door een rood licht rijden, fout parkeren, zaken voor de politierechtbank, vluchtmisdrijf na een ongeval, of dronkenschap.

Raakte u betrokken bij een verkeersdelict? Dan is het aangeraden om u te laten bijstaan door een advocaat. Desdalex staat paraat voor uw opvolging, van een proces verbaal door de politie tot minnelijke schikkingen of dagvaardingen, wij behartigen uw belangen in de rechtbank.

Verkeersrecht

Wat is verkeersrecht?

Zodra u zich in het verkeer begeeft, zij het als autobestuurder, fietser of voetganger, bent u onderworpen aan het verkeersrecht.

Wanneer u een verkeersovertreding begaat of in een verkeersongeval betrokken bent, kan u bijgevolg gedagvaard worden om voor de politierechtbank te verschijnen.

Onze advocaten verkeersrecht zullen u bijstaan ter zitting om uw belangen te verdedigen.

Minnelijke schikking of dagvaarding?

Verkeersovertreding begaan? Ongeacht of er directe betrokkenen zijn, kunnen zelfs lichte overtredingen aanzienlijke gevolgen hebben. Bij elke overtreding maakt de politie een proces-verbaal (PV) op, waarna het parket beslist om u ofwel een voorstel tot minnelijke schikking ofwel een dagvaarding over te maken. Een dagvaarding is een oproep om voor de rechter te verschijnen, waarbij het verstandig is om u te laten vertegenwoordigen door een advocaat. Veelvoorkomende gevallen voor de politierechtbank zijn onder meer vluchtmisdrijf en snelheidsovertredingen.

Welke verkeersovertredingen zijn er?

Een verkeersovertreding kan snel gebeurd zijn, bijvoorbeeld door de termijn van de keuring van uw voertuig uit het oog te verliezen. Vaak voorkomende verkeersovertredingen zijn dan ook rijden met een niet-gekeurd voertuig, foutief parkeren, niet geldig verzekerd zijn, vertonen van gevaarlijk rijgedrag, geïntoxiceerd rijden, rijden tijdens een rijverbod, …

Na een verkeersovertreding ontvangt u van de politie een proces-verbaal, waarin de overtreding wordt omschreven. Aan de hand hiervan, schatten wij uw dossier reeds in om u juridisch te adviseren. Het is dus aangewezen om relevante documenten, zoals het proces-verbaal, tijdig aan onze experts verkeersrecht te bezorgen. In vele dossiers zal het immers in uw voordeel zijn om uw verweer reeds geruime tijd voor de zitting te beginnen voorbereiden. De gevolgen van de verkeersovertreding kunnen zo niet enkel vooraf worden ingeschat, maar veelal ook worden beperkt.

Bij verkeersovertredingen bestaan er vier categorieën:

 1. Eerste graad: richtingsaanwijzers niet gebruiken, niet correct parkeren,…
 2. Tweede graad: rechts inhalen, onnodig claxonneren, niet stoppen voor een stopbord,…
 3. Derde graad: door het rood rijden, ongeoorloofd gebruik van de busbaan,…
 4. Vierde graad: spookrijden, ernstige snelheidsovertredingen, rijden onder invloed,…

In de eerste drie categorieën komen zowel onmiddellijke inningen van verkeersboetes, minnelijke schikkingen als dagvaardingen voor. Voor overtredingen in de vierde categorie resulteert doorgaans altijd een dagvaarding.

Heeft u recht op rechtsbijstand?

Bij de verzekeringspolis van uw voertuig zit meestal een verzekering rechtsbijstand inbegrepen. U kan dit navragen bij uw verzekeringsmakelaar, maar onze advocaten verkeersrecht kunnen dit ook voor u nagaan. Wanneer u verzekerd bent in rechtsbijstand, hoeft u zelf geen kosten te betalen voor bijstand door een advocaat op een zitting voor de politierechtbank.

Dagvaarding voor de politierechtbank

Wanneer het parket is overgegaan tot dagvaarding om voor de politierechtbank te verschijnen, staan onze experts verkeersrecht u met hun jarenlange expertise bij met raad en daad. Bijvoorbeeld een snelheidsovertreding, rijden onder invloed van alcohol of drugs, rijden zonder geldig rijbewijs, een ongeval met vluchtmisdrijf, …

Studies tonen aan dat 7/10 Vlamingen zonder advocaat voor de politierechtbank verschijnen. U laten bijstaan door een advocaat, is toch sterk aangeraden. Hij/zij waarborgt uw rechten het meeste. Naar de politierechter geeft dit ook meer blijk van verantwoordelijkheid en schuldbesef.

Voorbereiding van uw dossier voor de politierechtbank

Wij bereiden uw dossier grondig voor door:

 1. Op de griffie het volledige strafdossier in te kijken
 2. Het strafdossier telefonisch met u te bespreken:
  Welke straf riskeert u?
  Kan u nog met de wagen naar het werk?
 3. Het verloop van de zitting toe te lichten:
  Is uw persoonlijke aanwezigheid op de rechtbank vereist?
  Moet u zelf ook aan het woord komen?
  Wanneer volgt de effectieve uitspraak?
 4. Te pleiten op de zitting van de politierechter (procedure)
 5. De uitspraak concreet te bespreken:
  Wanneer moet de boete betaald worden?
  Wanneer gaat het rijverbod van start?
  Wat als er examens werden opgelegd?
 6. De slaagkansen in graad van beroep te bespreken
  Ons team verkeersrecht voorziet u van juridische bijstand bij alle verkeersdelicten en verdedigt uw zaak op de zitting voor de politierechtbank.

Sancties

De politierechtbank kan u diverse sancties opleggen na een veroordeling voor een verkeersovertreding of verkeersongeval.

Een boete en rijverbod zijn hierbij de vaakst voorkomende straffen die worden opgelegd.

De rechtbank kan echter ook opleggen dat u de theorie en praktijk opnieuw moet afleggen of u medische en psychologische proeven moet ondergaan, bijvoorbeeld wanneer sprake was van alcohol of drugs in het verkeer.

Vanaf bepaalde vastgestelde gehaltes van alcohol, kan de politierechtbank tevens een alcoholslot opleggen of zelfs uw rijbewijs intrekken voor onbepaalde duur.

Wilt u ter zitting van de politierechtbank niet voor verrassingen komen te staan? Laat u bijstaan door onze experts verkeersrecht.

Advocaat verkeersrecht nodig? Ontmoet onze experten.

Meer artikelen:

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar...

Lees verder

Het wettelijk kader rond e-steps in België

e-steps: een revolutie op de weg In België hebben e-steps zich ontwikkeld tot een populair alternatief vervoermiddel voor...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”,...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen