U bent gedagvaard voor de politierechtbank, wat nu?

Onze expert in aansprakelijkheidsrecht staat u met raad en daad bij

Gedagvaard voor de politierechtbank?  Hieronder geven we u alvast meer informatie over onder andere de manier waarop u wordt opgeroepen, het verloop en de procedure van een zitting en meer. Heeft u vragen of bijstand nodig? Dan staat onze specialist in deze materie u graag bij.

Wat is een dagvaarding voor de politierechtbank?

Na het begaan van een verkeersovertreding, beslist het parket (Openbaar Ministerie) of u voor deze overtreding een boete zal krijgen, dan wel of u wordt gedagvaard voor de politierechtbank.

Gaat het over een ernstige overtreding, een recidive of beging u meerdere overtredingen tegelijk? Dan beslist het parket sneller om tot dagvaarding over te gaan.

Een dagvaarding is een officiële schriftelijke oproep om voor de rechtbank te verschijnen. Hierin staat over welke overtreding het juist gaat, voor welke rechtbank je moet verschijnen en op welke dag.

Bij een verkeersinbreuk zal je steeds voor de politierechtbank moeten verschijnen, aangezien deze rechtbank bevoegd is voor alle zaken die met verkeer te maken hebben.

Termijn bij dagvaarding

Nadat u de verkeersovertreding heeft begaan, kan het meerdere maanden tot zelfs twee of drie jaar duren vooraleer u een dagvaarding ontvangt om voor de politierechtbank te verschijnen.

Het is belangrijk om in deze periode niet stil te zitten maar tijdig juridisch advies in te winnen.

Zo kan uw dossier immers tijdig worden voorbereid. Dit is voornamelijk van belang indien de verkeersovertreding te maken heeft met gebruik van alcohol of drugs in het verkeer.

Het vonnis bij verstek

Wanneer u niet aanwezig bent op de zitting voor de politierechtbank en een advocaat u evenmin vertegenwoordigde, zal de rechtbank u veroordelen bij verstek.

Dit betekent dat de rechtbank de straffen en maatregelen kan opleggen die zij passend acht, zonder dat u uw argumenten aan de rechtbank heeft kunnen voorleggen.

De rechtbank zal bij verstek meestal een strenge straf uitspreken, aangezien zij geen rekening heeft kunnen houden met uw argumenten.

Niet opdagen op de zitting en evenmin vertegenwoordigd worden door een advocaat, geven aan de rechtbank bovendien niet de beste indruk. Dit speelt mee in de strafmaat.

Verzet aantekenen

Wanneer u niet aanwezig was op de zitting en u daarom veroordeeld werd bij verstek, kan u in sommige gevallen nog verzet aantekenen.

Dit betekent dat er een nieuwe zitting plaatsvindt voor de politierechtbank, waarop u alsnog uw argumenten aan de rechtbank kan voorleggen.

Het vonnis dat bij verstek werd uitgesproken vervalt en de rechtbank doet vervolgens een nieuwe uitspraak.

Een recente wetswijziging maakte de voorwaarden om verzet te kunnen aantekenen strenger, waardoor dit niet meer in elk dossier mogelijk is.

Was u niet aanwezig op de zitting voor de politierechtbank? Contacteer onze specialisten om na te gaan of in uw dossier nog verzet kan worden aangetekend.

Doe dit zo snel mogelijk, aangezien er wettelijke termijnen spelen waarbinnen het eventuele verzet moet worden aangetekend.

De procedure en het verloop van een zitting

Op de datum vermeld op de dagvaarding, zal uw dossier behandeld worden ter zitting van de politierechtbank.

Het is dus van belang om het dossier voor te bereiden en op de zitting alle documenten bij te hebben die aan de politierechtbank moeten worden voorgelegd, zodat deze hiermee rekening kan houden bij de beoordeling van uw dossier.

Wat zijn de rechten van een gedaagde?

Wanneer u bent gedagvaard voor de politierechtbank, beschikt u uiteraard over uw basisrechten zoals het recht van verdediging.

U mag ter zitting dan ook uw verweer laten gelden en alle argumenten aan de rechtbank voorleggen die u relevant acht voor het beoordelen van uw dossier.

Gedagvaard voor de politierechtbank ten gevolge van een verkeersovertreding?

Als doorwinterde advocaten weten wij hoe belangrijk het is om uw dossier grondig voor te bereiden.

Meer artikelen over aansprakelijkheidsrecht:

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een...

Lees verder

Het wettelijk kader rond e-steps in België

e-steps: een revolutie op de weg In België hebben e-steps zich ontwikkeld tot een populair alternatief vervoermiddel voor...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”,...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen