Ondernemingsrecht

Bij advocatenkantoor Desdalex in Antwerpen kunnen zowel kmo’s als grotere bedrijven of eenmanszaken terecht voor professioneel advies over alle juridische aspecten van het ondernemen. Bij gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen, verdedigen we nauwgezet de belangen van uw zaak.

Het ondernemingsrecht is één van de meest complexe rechtsgebieden. Correct advies en ervaren begeleiding bij conflicten zijn onmisbaar. Onze advocaten beheersen de regels én de uitzonderingen.

Het ondernemingsrecht verdeeld men vaak in rechtspersonenrecht en vennootschapsrecht. Het vennootschapsrecht gaat dan over de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap. Het rechtspersonenrecht is ruimer en gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook de besloten vennootschap en de naamloze vennootschap.

 

Advocaat ondernemingsrecht nodig? U bent bij ons aan het juiste adres. 

Vennootschaps­recht

We verlenen advies en begeleiden u bij alle aspecten van het vennootschapsrecht, onder meer bij:

 • de oprichting van vennootschappen, verenigingen en stichtingen;
 • fusies, splitsingen, overnames en participaties;
 • management- en aandeelhoudersovereenkomsten;
 • conflictsituaties en geschillenregeling tussen vennoten en aandeelhouders;
 • due diligence;
 • bestuurdersaansprakelijkheid
 • oprichtersaansprakelijkheid;
 • vereffeningen;

Contracten­recht

Goede afspraken zorgen voor een betrouwbaar partnerschap. Met een sluitend contract vermijdt u problemen achteraf. Juridische nauwkeurigheid is daarbij erg belangrijk.

U kunt op ons een beroep doen voor:

 • aannemingscontracten;
 • algemene voorwaarden;
 • verkoop-, huur-, dienstverlening- en managementcontracten;
 • financiële contracten zoals leasing, renting, lening, corporate finance, zakelijke zekerheden…
 • franchise-, concessie-, handelsagentuur- of commissionairsovereenkomsten voor handelstussenpersonen en distributie van producten en diensten;

Intellectueel eigendomsrecht, marktpraktijken en consumenten­bescherming

Deelnemen aan het economisch leven door bijvoorbeeld iets te kopen of te verkopen brengt zowel rechten als plichten met zich mee. Informeer u daarom tijdig of laat u bijstaan voor het te laat is.

We adviseren u over en begeleiden u bij:

 • precontractuele verplichtingen en andere informatieverplichtingen tegenover consumenten;
 • oneerlijke handelspraktijken en prijszetting;
 • regels over verkoop op afstand;
 • onrechtmatige bedingen in consumentenovereenkomsten;
 • stakingsvorderingen;
 • concurrentiebedingen;
 • afwervingsbedingen;

We ondersteunen u bij:

 • auteursrechten;
 • octrooien;
 • merkenrecht;
 • domeinnamen;
 • e-commerce;

Insolventie- en faillissements­­­recht

Insolvabiliteit en faillissementen behoren tot de dagelijkse realiteit. Als uw onderneming tijdelijk financiële problemen heeft of onvoldoende succesvol blijkt, dan zet u beter meteen de juiste stappen. Zo vermijdt u bijkomende moeilijkheden.

We begeleiden u graag bij insolventieprocedures en vereffeningen. Ook burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheidsprocedures tegen bestuurders en oprichters van vennootschappen behoren tot onze expertise.

Verder is advocaat Tom Hermans als curator verbonden aan de rechtbank van koophandel Antwerpen, afdeling Antwerpen.

We helpen u bij onderhandelingen met schuldeisers en kredietverstrekkers over:

 • vrijwillige en gerechtelijke vereffeningen;
 • aanvragen en begeleiding van faillissementen;
 • (gerechtelijke) ontbinding van vennootschappen;
 • aanvragen tot en opvolging van gerechtelijke reorganisatie, onder meer het verzoek tot tijdelijke bescherming tegen schuldeisers;

Bank- en kredietrecht

Desdalex Advocaten behartigt geregeld geschillendossiers met banken.

Wij helpen u graag bij:

 • waarborgen;
 • financiële operaties;
 • consumentenkrediet;
 • beslag- en uitvoeringsprocedures;

Arbeidsrecht en sociaal recht

Bij Desdalex Advocaten weten we precies wat een goede arbeidsovereenkomst nodig heeft of hoe u een herstructurering efficiënt aanpakt. Kortom, voor elk advies over individueel of collectief arbeidsrecht bent u bij ons aan het juiste adres.

We begeleiden u bij al uw vragen over:

 • arbeidsovereenkomsten;
 • managementovereenkomsten;
 • ontslag- en beëindigingsovereenkomsten;
 • herstructureringen en sociale conflicten;
 • sociale zekerheid;
 • welzijn op het werk;

Filteren

Gerelateerde berichten over ondernemingsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel...

Lees verder

Eerste hulp bij data-inbreuken

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (ook wel genaamd: GDPR) riep een heel aantal verplichtingen in het leven voor ondernemers...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”,...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen