Onroerend goed

De rechtstak onroerend goed omvat verschillende domeinen, gaande van huurgeschillen en bouwgeschillen tot stedenbouwkundige vergunningen en ruimtelijke ordening.

Voor niet-kenners is de wereld van onroerend goed vaak een kluwen van kleine lettertjes en ingewikkelde bepalingen, wat maakt dat veel mensen er soms kop noch staart aan krijgen.

Wilt u graag een van de onderstaande aspecten met ons bespreken? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen – wij zijn gespecialiseerd in de onderstaande (en hieraan gerelateerde) onderwerpen.

Advocaat onroerend goed nodig? Wij helpen u graag met het nodige advies.

Burenhinder

Beter een goede buur dan een verre vriend, luidt het spreekwoord. Dit klopt volledig als alles goed gaat. Maar als een buur voor overlast zorgt, zit u wél met een probleem. In dat geval staan we u graag bij om tot duurzame oplossingen te komen. Bij voorkeur door te bemiddelen, maar als het niet anders kan, door tussenkomst van een rechter.

Burenhinder kan verschillende vormen aannemen zoals:

 • vervuiling;
 • lawaaihinder;
 • hinderlijke geuren;
 • overhangende takken;
 • planten die erg dicht bij de perceelsgrens staan;
 • hoge bomen of constructies die licht en lucht tegenhouden;

Meer weten over burenhinder? Klik hier!

Bouwen of verbouwen

Bouwen of verbouwen is tijdrovend en kost geld. Bovendien zijn er altijd meerdere partijen bij betrokken: de bouwheer, de architect, aannemers en onderaannemers… Als er dan problemen opduiken, bent u maar beter goed voorbereid. Zo vermijdt u dat u mogelijk opdraait voor te veel kosten, want vaak gaat het om grote bedragen.

We verlenen juridische bijstand aan:

 • architecten;
 • aannemers en onderaannemers;
 • opdrachtgevers en bouwheren;
 • eigenaars en gebruikers van een goed dat schade ondervindt door werken aan een nabijgelegen gebouw;

Ruimtelijke ordening

Ruimtelijke ordening omvat de overheidsregels en -plannen om onze leefruimte op een optimale wijze in te richten en te gebruiken. Juridische discussies rond ruimtelijke ordening handelen bijvoorbeeld over:

 • onteigeningen;
 • bodemverontreiniging;
 • bouw- en milieuovertredingen;
 • erfdienstbaarheden van openbaar nut;

Bij inbreuken op deze regels zijn procedures voor administratieve rechtscolleges soms onvermijdelijk. Krijgt u te maken met juridische discussies rond ruimtelijke ordening, dan staan we u graag bij.

Appartements­mede-eigendom

De regels over appartementsmede-eigendom omschrijven de rechten en plichten van eigenaars en syndicus. Wilt u als mede-eigenaar of syndicus informatie of bijstand, dan kunt u hiervoor bij ons terecht.

Wij helpen u bij:

 • de redactie van een reglement mede-eigendom;
 • discussies over gemeenschappelijke kosten, onbetaalde bijdragen, herstellingswerken, afbraak en heropbouw van het appartementsgebouw…;
 • discussies over schadegevallen in het appartementsgebouw;
 • discussies over de oplevering van werken;

Omgevingsvergunningen

In alle juridische kwesties over omgevingsvergunningen zoeken we voor u de beste oplossing. Zo kunt u op ons een beroep doen als de overheid bijvoorbeeld weigert om u een omgevingsvergunning te verlenen, of als u het niet eens bent met de bouwvergunning van uw buur.

We bemiddelen bij voorkeur. Levert dit tóch niet het gewenste resultaat op, dan behartigen we uw zaak via de gebruikelijke beroepsprocedures bij gemeenten en provincies en bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Huren en verhuren woningen, handelspanden, kantoren, opslagruimten…

Typisch voor huur en handelshuur zijn de vele wettelijke voorschriften en termijnen, zowel voor particulieren als voor ondernemers. Bent u een huurder of verhuurder van een woning, handelspand, kantoor, opslagruimte…, dan kunt u bij ons terecht met al uw juridische vragen. Ook bij conflicten tussen u en de andere partij, staan we u bij.

Wij helpen u met:

 • de beëindiging van de huur;
 • de herziening van de huurprijs;
 • de inning van huurachterstallen;
 • gebreken aan een gehuurd goed;
 • de vrijgave van de huurwaarborg;
 • de opzegging van een huurcontract;
 • de hernieuwing van de handelshuur;
 • vragen over uw lopend huurcontract;
 • het opstellen van een huur- of handelshuurcontract;

Overheids­opdrachten, PPS en DBFM-contracten

Als de overheid bepaalde diensten, leveringen of werken wil bestellen, moet ze zich houden aan specifieke regels en procedures.

Naast de klassieke overheidsopdrachten, bestaan er ook andere vormen van samenwerking. Zo gaat een Publiek-Private Samenwerking (PPS) verder dan een klassieke overheidsopdracht. Bij een PPS werkt de overheid immers nauw samen met een private partner om een project te realiseren. Die partner krijgt een zekere vrijheid om het overeengekomen resultaat te behalen.

DBFM-contracten zijn contracten voor infrastructuurprojecten. DBFM staat immers voor Design, Build, Finance en Maintenance. Bij dit type contract is de private partner nog vrijer dan bij een PPS-contract. Zo behartigt hij alle operationele aspecten van het ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden van het project.

De regels over overheidsopdrachten en -contracten zijn complex en evolueren snel. Voor actuele informatie en gepast advies kunt u altijd bij ons terecht. Wij ondersteunen u bij:

 • het controleren en opstellen van offertes en opdrachtdocumenten;
 • onderhandelingen met de overheid of private partners;
 • procedures over de rechtmatigheid van de gunningsbeslissingen;
 • betwistingen over de uitvoering van opdrachten, zowel tijdens als na de werken;

Kopen en verkopen

Een woning kopen of verkopen verloopt meestal vlot, maar kan ook uitmonden in discussies en conflicten. Als dit het geval is, dan laat u zich best goed informeren en ondersteunen.

Wij staan u bij in onderhandelingen of conflicten met:

 • mede-eigenaars;
 • vastgoedmakelaars;
 • kopers en verkopers;
 • projectontwikkelaars;
 • syndici van een appartementsgebouw;
 • eigenaars of gebruikers van een aanpalend perceel of onroerend goed;
 • overheidsinstellingen;

Contracten

Bij duidelijke contractuele afspraken, vermijdt u discussies achteraf. Een volledig en juridisch sluitend contract is immers de basis voor een goede samenwerking.

Wij helpen u bij het opstellen van waterdichte:

 • makelaarscontracten;
 • aannemingscontracten;
 • koop-verkoopcontracten;
 • contracten over erfdienstbaarheden;
 • statuten en reglementen van inwendige orde;

Goederenrecht

Het recht om vrij over uw eigendommen en goederen te beschikken lijkt op het eerste gezicht eenvoudig, maar kan erg complex zijn. Denk bijvoorbeeld aan de regels over erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, opstalrecht of erfpacht.

Wij verlenen graag advies en staan u bij in discussies over:

 • erfdienstbaarheden, zoals het recht van uitweg of doorgang;
 • erfpacht; dit is het recht om voor een lange periode het genot te hebben van een onroerend goed;
 • recht van opstal, namelijk bij splitsing tussen grondeigendom en eigendom van constructies op of onder de grond;
 • vruchtgebruik; dit is het recht om te genieten van de vruchten of het genot van een goed dat eigenlijk aan een ander toebehoort;

Filteren

Gerelateerde berichten over onroerend goed

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023...

Lees verder

Bouwen en verbouwen in Vlaanderen: zijn er vereenvoudigde vergunningsregels op komst ?

Wil je een vergunning aanvragen als ondernemer? Of ben je een particulier met bouwplannen? Lees hier welk effect...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen