Strafrecht

De begrippen strafrecht en strafprocesrecht dekken vele ladingen. Beide rechtsgebieden behandelen misdrijven zoals diefstal, zedenfeiten, drugsdelicten, moord en doodslag.

Linken met andere rechtsgebieden

De jongste jaren oordeelde de wetgever dat ongewenst gedrag als zwartwerk, belastingontduiking en bouwmisdrijven ook door een rechter moeten bestraft worden. Gevolg is dat het strafrecht steeds vaker linken vertoont met andere rechtsgebieden zoals sociaal recht, economisch recht, milieurecht, fiscaal en financieel recht.

Kennis en ervaring van multidisciplinair team

Een bedreven strafrechtadvocaat evolueert mee met deze nieuwe ontwikkelingen, zodat hij zijn cliënt álle opties kan aanreiken. Zodra het voor uw dossier een meerwaarde betekent, doen onze strafrechtadvocaten een beroep op collega-advocaten uit andere rechtsgebieden. Daarom kunnen we ook in erg complexe dossiers de best mogelijke resultaten boeken.

Slachtoffers en verdachten

De opdracht van een advocaat is de belangen van zijn cliënt zo goed mogelijk behartigen. Onze cliënten zijn zowel slachtoffers als verdachten. Als slachtoffer staan we u bij, vertegenwoordigen we u voor de rechter en begeleiden we u bij ingewikkeld administratief papierwerk. Als verdachte verdedigen we u van bij het eerste contact met de politie tot aan de uitvoering van de straf.

Ervaren strafpleiters

Dagelijks pleiten onze strafrechtadvocaten voor politierechtbanken, correctionele rechtbanken en hoven van beroep. Verder zijn we ervaren strafpleiters voor de verschillende hoven van assisen. Voor het Hof van Cassatie mogen alleen strafrechtadvocaten procederen die hiervoor bijkomend opgeleid zijn. Onze strafrechtadvocaten slaagden allemaal in die bijkomende cassatieopleiding, zodat we uw zaak ook kunnen bepleiten voor dit hoogste gerechtshof.

Over de grenzen heen

Geregeld vertegenwoordigen onze strafpleiters cliënten voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg. Ook staan zij cliënten bij in dossiers met een internationale component, zoals bij uitlevering en overlevering van verdachten of veroordeelden tussen verschillende landen.

Bij een grensoverschrijdende strafzaak, werken we nauw samen met een netwerk van buitenlandse experten in het strafrecht.

Algemeen strafrecht

Neem gerust contact op bij vragen wanneer:

 • u uitgenodigd bent voor een politieverhoor;
 • iemand van uw naasten gearresteerd is;
 • u verdacht wordt van een misdrijf;
 • u verdacht wordt van een seksueel misdrijf zoals verkrachting of aanranding
 • u onterecht in de gevangenis hebt gezeten;
 • u vaststelt dat de strafvervolging verjaard is;
 • u het slachtoffer bent van een misdrijf;
 • u het slachtoffer bent van een seksueel misdrijf zoals verkrachting of aanranding
 • u een schadevergoeding wilt ontvangen;
 • u moeilijkheden hebt om een schadevergoeding in te vorderen;
 • u een voorstel tot minnelijke schikking krijgt;
 • u een uitnodiging tot bemiddeling in strafzaken krijgt;

Financieel, economisch & fiscaal strafrecht

Deze tak van het strafrecht is erg specifiek en complex. Laat u bijstaan door één van onze gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Als het nodig blijkt, kan die extra advies inwinnen bij onze advocaten in financieel, economisch en fiscaal recht. Zo kunt u vertrouwen op een team van experten.

Neem gerust contact op zodra u:

 • verdacht wordt van misbruik van een vennootschapsstructuur;
 • een beroep wilt doen op de afkoopwet om strafrechtelijke vervolging te vermijden;
 • slachtoffer bent van praktijken van medebestuurders of zaakvoerders;
 • verdacht wordt van belasting- of btw-fraude;
 • de financiële gevolgen van een veroordeling voor witwaspraktijken onvoldoende kunt inschatten;
 • niet goed weet welke goederen in aanmerking komen voor verbeurdverklaring;
 • een schikking met het openbaar ministerie wilt bekomen;

Medisch recht

Als er mogelijk sprake is van een medische fout, is ook het medisch recht van toepassing.

Onze strafrechtadvocaten staan u graag bij, zodra u:

 • verantwoordelijk geacht wordt voor fouten bij een heelkundige ingreep;
 • zich moet verdedigen bij tuchtoversten;
 • slachtoffer bent van een foutieve medische ingreep;
 • niet weet of en hoe u inzage krijgt in uw medisch dossier;
 • niet kunt inschatten welke schadevergoeding u kunt krijgen;
 • een onafhankelijk geneesheer of deskundige wilt aanstellen;
 • voor lichamelijke schade een beroep wilt doen op de Commissie voor Financiële hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en aan de Occasionele Redders

Milieu­strafrecht en ruimtelijke ordening

Milieustrafrecht en ruimtelijke ordening omvatten inbreuken rond landbouw en visserij, geluidshinder, asbest en andere afvalstoffen, bodemverontreiniging, natuurbescherming, vervoer van gevaarlijke stoffen en bouwovertredingen.

We helpen u zodra u:

 • vreest dat u uw woning moet afbreken omdat ze gebouwd is zonder vergunning;
 • onvoldoende weet wat een herstelvordering inhoudt;
 • wordt verdacht van inbreuken op het milieustrafrecht;
 • juridische bijstand wilt bij een verhoor door inspectiediensten van de overheid;

Sociaal strafrecht

Sociaal strafrecht omvat inbreuken op de werkvloer. Het is daarom gelinkt aan het sociaal recht en het arbeidsrecht.

Neem gerust contact op zodra u:

 • bezoek krijgt van de sociale inspectie of een andere overheidsdienst;
 • betrokken bent bij een arbeidsongeval met lichamelijk letsel of dodelijke afloop;
 • bericht krijgt dat uw bedrijf niet in orde is met de regels over veiligheid, gezondheid en hygiëne;
 • uw zaak graag wilt afhandelen via een eenvoudige administratieve sanctie;
 • voor de correctionele rechtbank wordt gedagvaard;

Overtredingen in professionele sporten of amateursport

Ook overtredingen die gelinkt zijn aan het sportrecht vereisen bijstand van een advocaat, ervaren in het sportrecht. Onze strafrechtadvocaten staan u bij voor administratieve rechtbanken van sportverenigingen en overheidsinstanties. Moet u voor de correctionele rechter verschijnen, dan kunt u vertrouwen op een goed voorbereide advocaat.

We staan u bij zodra u:

 • wordt aangesproken over uw gedrag tijdens een sportwedstrijd;
 • niet goed weet hoe u hiervoor bestraft wordt;
 • als sporter beschuldigd wordt van het gebruik van verboden middelen;
 • voor deze beschuldiging een tegenexpertise wilt laten uitvoeren;
 • wilt weten bij welke instanties u zich kunt verdedigen;

Verkeersrecht

Bij een verkeersongeval bekommeren onze advocaten zich zowel om de burgerlijke partijstelling en de verzekeringskwesties als om het strafrechtelijke deel.

Neem gerust contact op zodra u:

 • een verkeersovertreding maakt;
 • slachtoffer bent van een aanrijding;
 • vragen hebt bij tussenkomst van de verzekering in procedures;
 • voor de politierechtbank wordt gedagvaard;

Filteren

Gerelateerde berichten over strafrecht

Proces tegen de 42-jarige Khaldoon Al-Baghdadi

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar...

Lees verder

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar...

Lees verder

Het “moederdossier”

Benoit D. krijgt 8 jaar cel voor verkrachting van 2 minderjarigen en bezit en verspreiding van beelden van...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen