Advocaat bij verkrachting

Onze zedenexperten staan u met raad en daad bij

Verkrachting is een zeer ernstig zedendelict dat vraagt om de aanpak van een advocaat. Onze zedenadvocaten voorzien u van de benodigde juridische bijstand in het strafproces.

Ons team is gespecialiseerd op het gebied van zedenmisdrijven en staat u bij wanneer u verdacht wordt van het plegen van verkrachting of wanneer u slachtoffer bent geworden van verkrachting.

Zij voorzien u steeds van de beste bijstand.

strafrecht

Hogere straffen bij verkrachting!

Op 17 maart 2022 gaf het Belgische parlement haar fiat voor een hervorming van het seksueel strafrecht.

Elk jaar wordt er bij de politie aangifte gedaan van ongeveer 4000 verkrachtingen. Dit is nog maar het topje van de ijsberg, omdat er veel slachtoffers zijn die geen aangifte doen. Volgens de laatste cijfers (van 2016), kwam het slechts in één tiende van de aangiftes tot een effectieve veroordeling.

Dit wil de wetgever veranderen. De nieuwe wet trekt de straffen voor verkrachting op van 5 jaar naar 10 jaar.

Bovendien worden er strengere straffen gesteld op verkrachters die drugs toedienen aan hun slachtoffers. Indien dit ‘heimelijk’ (bijv. stiekem in iemands drankje doen) of ‘onder dwang’ gebeurt, dan staan daar straffen op tot 15 jaar.

Lees er meer over via dit artikel.

Wat is verkrachting ?

Verkrachting is elke daad van seksuele penetratie van welke aard en met welk middel ook, gepleegd op een persoon die daar niet in toestemt.

Verkrachting is dus:

1. Een daad van seksuele penetratie

Men spreekt van verkrachting bij elke penetratie die van seksuele aard is. Niet alleen door een man op een vrouw opgedrongen geslachtsgemeenschap komt in aanmerking, maar bijvoorbeeld ook de penetratie met voorwerpen, opgedrongen zelf-penetratie enzovoort.

2. Van welke aard en met eender welk middel

Elke vorm van penetratie van seksuele aard komt in aanmerking. Het maakt dus niet uit of de penetratie vaginaal, oraal of anaal was. Bovendien is niet enkel de penetratie met de penis strafbaar, ook penetratie met elk ander instrument of middel is strafbaar.

3. Gepleegd op een persoon

Verkrachting kan gepleegd worden door een man of door een vrouw. Ook tussen partners kan er sprake zijn van verkrachting.

4. Waarbij het slachtoffer niet heeft toegestemd

De rechtbank beoordeeld de aanwezigheid van effectieve toestemming door het slachtoffer aan de hand van:

  • De leeftijd van het slachtoffer of
  • De concrete omstandigheden waarin de seksuele penetratie heeft plaatsgevonden

5. Aanwezigheid van een moreel element

Het strafwetboek vereist algemeen opzet. Dit betekent dat de dader wetens en willens de daad van verkrachting heeft gepleegd. Met andere woorden: dat hij/zij wist dat de daad strafbaar was en dat hij/zij de wil had om deze daad te stellen.

Hoe wordt toestemming van het slachtoffer afgeleid ?

Om te spreken van het misdrijf verkrachting, moeten de bovenstaande voorwaarden zijn vervuld.

De wet heeft bepaalde criteria voorzien waarbij men verondersteld dat het slachtoffer geen volwaardige toestemming kon geven aan de dader. Dit zijn bijvoorbeeld: geweld, dwang, list, een geestelijk of lichamelijk gebrek van het slachtoffer.

Men spreekt dan van een eigenlijke verkrachting.

Daarnaast bepaalt het Belgische strafrecht ook dat een seksuele penetratie strafbaar is wanneer die wordt gepleegd op een persoon die jonger is dan veertien jaar. Met andere woorden is elke seksuele penetratie op iemand jonger dan veertien jaar strafbaar, omdat de wetgever veronderstelt dat iemand van zo’n jonge leeftijd nooit geldige toestemming kan geven. In dit geval spreekt men van een verkrachting bij gelijkstelling.

Welke straf riskeert u bij verkrachting ?

Indien u wordt veroordeeld wegens aanranding van de eerbaarheid, riskeert u zware gevangenisstraffen, geldboetes en ontzetting uit bepaalde rechten. De hoogte van de straffen hangt af van de concrete elementen in uw dossier. Zo kan de rechtbank een strafverzwaring uitspreken afhankelijk van de relatie tussen de dader en het slachtoffer (bijvoorbeeld bloedverwanten), de hoedanigheid van het slachtoffer (bijvoorbeeld lichamelijk of geestelijk gebrek) enzovoort.

Het is dus van groot belang dat u zich laat bijstaan in dergelijke procedures, zodat u op een juiste manier aan de rechtbank kan duiden wat er juist is gebeurd. Daarbij kan een pleidooi van één van onze advocaten u helpen om bepaalde gunsten te vragen aan de rechtbank, maar ook om u te begeleiden in uw verdediging.

Meer artikelen over strafrecht :

Nationale herdenkingsdag van de slachtoffers van terrorisme – 11/03/2024

Twintig jaar geleden werd 11 maart door de Europese Unie uitgeroepen tot herdenkingsdag van de slachtoffers van terrorisme....

Lees verder

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een...

Lees verder

Kris Luyckx, advocaat van Jamal Ben Saddik

In een van de dossiers eist de bekende kickbokser Jamal Ben Saddik een schadevergoeding. “Door de aanslagen tegen...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen