Medisch Recht

Wij verstrekken bijstand aan zowel patiënten als artsen, zorginstellingen en betrokken verzekeraars. Wij pluizen de recente rechtspraak over uw onderwerp voor u uit.

Wanneer u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding of dat uw rechten als patiënt geschonden zijn, neemt u best contact op met onze gespecialiseerde advocaten.

Omdat een procedure over medische fouten ook mentaal zwaar valt en een aanleiding is voor lange juridische procedures, helpen wij u om een rationeel overzicht te houden en uw belangen te behartigen.

Zijn volgende vragen u niet onbekend? Contacteer ons.

 • Wordt u verantwoordelijk geacht voor fouten bij een heelkundige ingreep of bent u het slachtoffer van een medische fout?
 • Moet u zich verdedigen bij tuchtoversten?
 • Weet u niet of en hoe u inzage krijgt in uw medisch dossier?
 • Kan u niet inschatten welke schadevergoeding u kunt krijgen?
 • Wilt u een onafhankelijk geneesheer of deskundige aanstellen?
 • Wilt u een honorarium betwisten?
 • Heeft u vragen i.v.m. medische verzekeringscontracten?
 • Heeft u een klacht tegen een arts?
 • Wilt u meer informatie over uw rechten als patiënt, uw medisch dossier of uw privacy?

Advocaat medisch recht nodig? Wij helpen u graag met het nodige advies.

Medisch recht voor patiënten

Overeenkomstig de wet patiënten rechten heeft u als patiënt t.o.v. uw zorgverlener volgende rechten:

 1. Recht op vrije keuze van zorgverlener
 2. Recht op een kwaliteitsvolle dienstverlening
 3. Recht op privacy
  Elektronisch medisch dossier, privacy reglementen, …
 4. Recht om klacht in te dienen bij de lokale ombudsdienst
 5. Recht over uw medisch dossier
  U kan uw dossier steeds inkijken of hier een afschrift van krijgen. Uw zorgverlener is verplicht dit zorgvuldig bij te houden en te bewaren.
 6. Recht op informatie uit uw patiëntendossier

U moet op de hoogte zijn van de medische ingreep zelf, eventuele risico’s en gekende complicaties én een inschatting van de financiële gevolgen van de verstrekking.

 

Wordt één van deze rechten geschonden of heeft u schade geleden ten gevolge van een medische behandeling, dan kan u steeds bij u ons terecht voor advies.

Schadevergoeding

Geraakt u er niet uit? Dan zullen wij steeds nagaan of een gerechtelijke procedure de weg is die u op dient te gaan. Soms is het beter dat u beroep doet op het Fonds voor Medische Ongevallen wanneer u het slachtoffer bent van een medisch ongeval.

Doordat dit fonds nog in zijn kinderschoenen staat en het vaak onduidelijk is wanneer men spreekt over “medisch ongeval zonder aansprakelijkheid”, staan onze advocaten u graag bij met dit verloop.

Medisch recht voor zorginstellingen

Wij hebben een uitgebreide praktijkervaring en assisteren ziekenhuizen en zorginstellingen voor:

 • Dading met een verzekeringsinstelling
 • Dossiers over letselschade
 • Bescherming of betwisting van intellectuele eigendom
 • Medische hulpmiddelenovereenkomsten met artsen en patiënten
 • Burgerlijke en strafrechtelijke aansprakelijkheid

Advies medisch recht

Naast de bovenstaande zaken, verlenen onze advocaten van medisch recht verlenen ook advies inzake:

 • De RIZIV-wetgeving
  Nomenclaturen, referentiebedragen, procedures,…
 • Farmaceutisch recht
  Bijvoorbeeld de geneesmiddelenwet, de wet van de medische hulpmiddelen, lichaamsmaterialen, registraties,….
 • Ziekenhuiswetgeving
  Dit gaat vaak over fusies en samenwerkingsverbanden, statuut van de ziekenhuisarts, structuur van het ziekenhuis,…
 • Ook Apothekers, Kinesisten, Verplegers, … staan wij bij inzake medisch recht

Medisch recht voor artsen

Een arts is niet alleen gebonden door deontologie maar ook door een strikt juridisch kader. Wees daarom steeds goed geïnformeerd over uw rechten en risico’s.

 

U kan bij ons team terecht voor bijstand inzake:

 • Beroepsgeheim en deontologie
 • Geschillen tussen artsen en de orde van geneesheren
 • Bijstand bij afsluit van een medisch verzekeringscontract
 • Samenwerkingsovereenkomsten tussen artsen of zorginstellingen
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid bij medische fouten en gebruik van medische hulpmiddelen.
 • Statuten: Dit kan gaan over erkenning, beroepstitel, beroepsgeheim,…

Filteren

Gerelateerde berichten over medisch recht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”,...

Lees verder

Arts raakt deels verlamd door foutief uitgevoerde epidurale verdoving

Het slachtoffer in deze zaak, die zelf arts is, nam Mr. Kris Luyckx & Mr. Nina Verbrugge onder...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen