Rust er op de esthetisch chirurg een resultaatverbintenis of een inspanningsverbintenis?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Als we de nieuwsberichten mogen geloven, werd de vrije tijd van vele Amerikaanse filmsterren opgevuld door bezoekjes te brengen aan een plastisch chirurg aangezien de filmindustrie stil lag omwille van het coronavirus. De ene wil een facelift, de andere wil vollere lippen en nog iemand anders opteert voor een neuscorrectie.

Al deze behandelingen worden met de meeste zorg uitgevoerd door een esthetisch chirurg. Een vraag die hierbij ter sprake komt, is of er op deze esthetische chirurg een resultaat- of een inspanningsverbintenis rust.

Soorten verbintenissen

1. Een inspanningsverbintenis

Een inspanningsverbintenis (=middelenverbintenis) is een verbintenis waarbij de verplichting van een partij erin bestaat om naar best vermogen te handelen, zonder dat een resultaat gewaarborgd wordt.

Bij dergelijke verbintenis moet de schuldeiser (de patiënt) aantonen dat de schuldenaar (de esthetisch chirurg) niet heeft gehandeld als een normaal en zorgvuldig esthetisch chirurg.

2. Een resultaatverbintenis

Bij een resultaatverbintenis verbindt de schuldenaar (de esthetisch chirurg)  zich ertoe om het resultaat zoals omschreven in de overeenkomst te bereiken.

Hierdoor kan men de schuldenaar (de esthetisch chirurg) aansprakelijk stellen wanneer hij het welbepaalde resultaat niet heeft bereikt. Zelfs wanneer de schuldenaar geen concrete fout heeft gemaakt waardoor het resultaat niet bereikt is.

 

Appreciatie van de rechter

Wanneer er sprake is van een inspannings- of resultaatverbintenis, is niet wettelijk geregeld. Het is feitenkwestie waarbij het aan de rechter toekomt om te oordelen.

Hierbij gaat men vooral kijken naar de gemeenschappelijk bedoeling van de partijen. Indien dit niet verduidelijk is, kijkt men naar het zogenaamde “aleatoire karakter”.

In dat geval zegt men “hoe onzekerder het nagestreefde doel is, hoe waarschijnlijker de kans is dat men te maken heeft met een inspanningsverbintenis”.

Aard van de verbintenis van een esthetisch chirurg

Over het algemeen neemt men aan dat op een arts slechts een inspanningsverbintenis rust en geen resultaatverbintenis, waarbij de arts zich er enkel toe verbindt om “de nodige verzorging te verstrekken in overeenstemming met de actuele stand van de medische wetenschap”. Maar zoals in vele gevallen geldt, heeft ook dit principe een uitzondering.

Zo stelde het Hof van Cassatie dat “een resultaatverbintenis mogelijk is wanneer de impliciete wil van de partijen om een resultaat te bereiken afgeleid kan worden uit het feit dat aan het resultaat van de verbintenis nagenoeg geen onzekerheid gebonden is”

Ook wanneer de geneesheer een haalbare belofte maakt ten aanzien van de patiënt, rust op hem een resultaatverbintenis.

Kortom heeft de esthetisch chirurg een resultaatsverbintenis aangegaan, indien een welbepaald resultaat werd beloofd. Indien deze belofte niet plaatsvond, gaat het om een inspanningsverbintenis volgens het oordeel van het grootste deel van de auteurs van rechtsleer met betrekking tot dit vraagstuk.

Nog bijkomende vragen?

Indien u vragen heeft met betrekking tot medisch recht, aarzel dan niet om ons te contacteren.
Wist u dat we nu ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Eerstelijnsadvies

 

 

Meer artikels over medisch recht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”,...

Lees verder