Personen- en familierecht

Personen- en familierecht omvat alle juridische kwesties over uw persoon, gezin en familie. Dit rechtsgebied behandelt uiteenlopende onderwerpen zoals echtscheiding, adoptie, afstamming, samenwonen, huwelijk, alimentatie, omgangsregeling, naam, ouderlijke gezag, bewind en voogdij.

Familiaal vermogensrecht

Het familiaal vermogensrecht bevat de regels over huwelijkscontracten en samenlevingsovereenkomsten. Verder regelt het wat er met uw vermogen gebeurt als u en uw partner uit elkaar gaan. Tot slot omvat het regels over schenkingen, erfenissen en testamenten.

Bij voorkeur brengen we partijen rond de tafel om hun zaak via een minnelijke regeling af te ronden. Als dat niet aangewezen of mogelijk is, staan we u deskundig bij voor de rechter.

 

Advocaat familierecht nodig? U bent bij ons aan het juiste adres. 

Scheiden

Als uw huwelijk strandt, begeleiden we u graag om de scheiding zo sereen en zo goed mogelijk te laten verlopen.

We staan u bij en adviseren u over:

Trouwen of samenwonen

Samen door het leven gaan houdt rechten en plichten in.

 • Wilt u bijvoorbeeld goed geïnformeerd zijn over het verschil in rechten en plichten van getrouwde koppels en samenwonenden?
 • Of hebt u vragen over de verschillen tussen wettelijk en feitelijk samenwonen?
 • Meer weten of trouwen of samenwonen? Klik hier!

Neem dan gerust contact op.

Ook als u of uw partner het huwelijk of de samenwoonst wil beëindigen, kunt u bij ons terecht voor advies en bijstand.

Ouderlijk gezag en voogdij

Als partners uit elkaar gaan of als er sprake is van een nieuw samengesteld gezin, dan roept dat vanzelfsprekend tal van vragen op.

Weet alvast dat u als ouder niet alleen plichten, maar ook rechten hebt.

Neem gerust contact op als u:

 • niet weet of u alleen mag beslissen over de opvoeding en opleiding van uw kinderen;
 • het niet eens geraakt over de schoolkeuze;
 • samen een verblijfsregeling moet uitwerken;
 • opnieuw contact wilt met uw kinderen, ook al is dat contact lang geleden verbroken;
 • een gelijkwaardig verblijf voor beide ouders wilt;
 • merkt dat de andere ouder zijn onderhoudsbijdrage voor de kinderen niet betaalt;
 • zich afvraagt wie de buitengewone kosten van de kinderen moet betalen;
 • de onderhoudsbijdrage niet langer kunt betalen door gewijzigde omstandigheden;
 • niet langer toekomt met de bijdrage die u krijgt;
 • niet weet of u nog een onderhoudsbijdrage moet betalen als uw kinderen meerderjarig worden;

Afstamming en adoptie

OUDERS EN KINDEREN

De afstammingsband tussen ouders en kinderen houdt voor beide partijen rechten en plichten in. Zo bepalen afstammingsbanden bijvoorbeeld de erfopvolging en de plicht tot onderhoud. Kortom een afstammingsband vaststellen of betwisten heeft zware juridische gevolgen.

Onze advocaten familierecht adviseren en begeleiden u graag.

GROOTOUDERS

Ook als grootouder kunt u bij ons terecht, bijvoorbeeld als u opnieuw contact wilt met uw kleinkinderen.

BIJZONDERE BAND

Bent u zelf niet de ouder van het kind, maar hebt u toch een bijzondere band opgebouwd die u wilt bewaren, neem dan gerust contact op.
We informeren u graag.

Bescherming minderjarigen

Bij een jeugdbeschermingsdossier krijgt de minderjarige een jeugdadvocaat toegewezen. De jeugdadvocaat verdedigt alleen de belangen van de minderjarige, niet die van ouders of derden.

Ook als ouder kunt u een beroep op ons doen, zodra uw kind een jeugdadvocaat krijgt toegewezen. In dit geval verdedigen we úw belangen. Als de jeugdrechter beslist om uw kind onder toezicht te plaatsen, dan belt u ons best meteen op.

Zo kunnen we van bij het begin de belangen van u en uw gezin behartigen.

Bescherming meerderjarigen

In sommige situaties is een meerderjarige niet of niet langer bekwaam om zijn belangen zelf te behartigen: meerderjarigen met een mentale achterstand bijvoorbeeld, of meerderjarigen die geestelijk onbekwaam zijn of bijstand nodig hebben vanwege hun gevorderde leeftijd.

In dit soort situaties zorgen we dat de meerderjarige en zijn goederen beschermd worden door snel en efficiënt de nodige maatregelen te treffen.

Mogelijk vraagt u zich af of u zélf beschermingsmaatregelen kunt treffen voor het geval u niet langer kunt beslissen? Ook daarover adviseren we u graag.

Huwelijks­contracten en samenlevings­­overeenkomsten

Hebt u trouwplannen, dan kunt u samen een huwelijkscontract opstellen. Hierin maakt u afspraken over de huwelijksgoederen. Informeer u vooraf goed over de verschillende mogelijkheden en laat u deskundig bijstaan. Zo bent u zeker dat uw huwelijkscontract aansluit bij uw noden en wensen.

Vanzelfsprekend geldt dit ook als u beslist om samen te wonen. Partners die samenleven kunnen via een samenlevingsovereenkomst duidelijke afspraken maken.

Het voordeel van een huwelijkscontract of een samenlevingsovereenkomst is dat er schriftelijk vaststaat wat er gebeurt met de goederen die u samen verwerft én met de schulden, gemaakt tijdens het huwelijk of de samenwoonst.

Vereffening van schulden en verdeling van vermogen na scheiding

Koppels die trouwen of samenwonen, bouwen vaak een gemeenschappelijk vermogen op en maken gemeenschappelijke schulden.

Tot het vermogen behoren bijvoorbeeld:

 • de gezinswoning
 • de auto
 • meubels
 • aandelen
 • leningen
 • een vennootschap
 • bankrekeningen

 

Na de scheiding moet dit vermogen verdeeld worden en de schulden vereffend. Hoe dit gebeurt hangt af van de samenlevingsvorm waarvoor u en uw partner gekozen hebben: een huwelijk, een wettelijke of een feitelijke samenwoonst. Hebt u bovendien een samenlevingscontract afgesloten, dan gelden de afspraken die daarin zijn gemaakt.

Om duidelijkheid te krijgen over uw concrete situatie, kunt u met ons een afspraak maken.

Enkele scenario’s waarbij we u kunnen bijstaan:

 • U bent gescheiden en bezit samen met uw ex-partner een onroerend goed.
 • U hebt samen een zaak die moet verdeeld worden.
 • U vraagt zich af of u recht hebt op een deel van de groeps- of levensverzekering van uw ex-partner.

Schenken, erven en testamenten

Als u een naaste verliest, belandt u in een rouwproces. Tegelijk moet u ook administratieve en praktische zaken regelen. Dit is niet altijd evident. Vooral als het gepaard gaat met familiediscussies of ruzies.

Onze advocaten adviseren u over uw rechten en behartigen uw belangen op een serene wijze. We onderhandelen met de notaris en leiden u door familierechtelijke procedures.

We helpen u bij:

 • schenkingen, zodra u:
  • wilt schenken aan kinderen of kleinkinderen;
  • zich afvraagt of u één van uw kinderen kunt bevoorrechten en wat daarvan de gevolgen zijn;
  • een rechtsgeldige schenking wilt doen aan uw beste vriend;
  • uw vermogen op een fiscaal gunstige manier wilt overdragen;
  • na een schenking zelf het beheer ervan in handen wilt houden;

 

 • testamenten, zodra u:
  • hulp nodig hebt om een geldig testament op te maken;
  • vragen hebt bij de gevolgen van een ongeldig testament;
  • garanties wilt dat uw testament uitgevoerd wordt zoals u het wenst;

 

 • erfenissen en bij de verdeling ervan, als u wilt weten:
  • wie recht heeft op wat;
  • of u als stiefkind recht hebt op een erfdeel;
  • wat het verschil is tussen vruchtgebruik en naakte eigendom;

Filteren

Gerelateerde berichten over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele...

Lees verder

Wat is de rol van een notaris gedurende een procedure vereffening-verdeling?

De notaris vervult een sleutelrol wanneer moet worden overgegaan tot de verdeling van een huwgemeenschap of nalatenschap: Wanneer...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen