Wat is de rol van een notaris gedurende een procedure vereffening-verdeling?

Geactualiseerd op 10 mei 2023

De notaris vervult een sleutelrol wanneer moet worden overgegaan tot de verdeling van een huwgemeenschap of nalatenschap:

Wanneer iemand overlijdt, moeten de bezittingen en schulden van de overledene verdeeld worden onder de erfgenamen. Wanneer een echtpaar beslist om te scheiden, dient hetzelfde te gebeuren met betrekking tot de gemeenschappelijke goederen. Dit proces wordt de vereffening en verdeling genoemd.

Aanstelling notaris door familierechtbank

Het komt het aan de familierechtbank toe om een notaris aan te stellen die belast wordt met de opdracht om de vereffening-verdeling te leiden.

De rol van de notaris bij het verzoenen van partijen

Belangrijk om hierbij op te merken is dat de notaris verplicht is om te proberen de partijen te verzoenen of naar bemiddelde oplossingen te leiden. De centrale gedachte is dat een akkoord steeds voorrang heeft op een procedure. De notaris moet neutraal, objectief en onafhankelijk zijn bij het vervullen van zijn opdracht.

Opstellen van boedelbeschrijving en kenbaar maken van aanspraken

Kunnen partijen niet tot een vergelijk komen, dan dient de notaris in principe eerst over te gaan tot het opstellen van een boedelbeschrijving. Dat houdt in dat er een overzicht wordt opgemaakt van wat er nu exact te verdelen is.

Vervolgens moeten de partijen, vaak bijgestaan door een advocaat, hun aanspraken kenbaar maken.

Aanspraken van partijen

De partijen moeten dus formeel aangeven welke vorderingen zij stellen, zoals bijvoorbeeld:

  • Hebben zij nog recht op bepaalde vergoedingen?
  • Zijn er goederen die zij absoluut willen overnemen?
  • Welke verrekeningen moeten er nog gebeuren voor betalingen (zoals bijvoorbeeld het afkorten van een hypothecair krediet) die gedurende de procedure werden verricht door een van de partijen?

Partijen kunnen uiteraard ook reageren op elkaars aanspraken.

Beslissing van de notaris

Vervolgens is de notaris aan zet. Hij handelt alsof hij een rechter is: hij dient een beslissing te nemen en hij dient een wijze van verdeling voor te stellen. De notaris moet dus een standpunt innemen. Zijn de partijen het hier niet mee eens, kunnen zij het werk van de notaris ter controle voorleggen aan de familierechtbank.

Finale oordeel door familierechtbank of hof van beroep

De familierechtbank, en later eventueel het hof van beroep, zal dan de knoop doorhakken en finaal oordelen hoe de verdeling er zal uitzien.

 

Bijkomende vragen?

Indien U meer informatie wenst omtrent deze procedure of wenst U bijstand in uw persoonlijk dossier, kan U steeds contact opnemen met het team familierecht van via info@desdalex.be of door eenvoudig een afspraak te maken via onderstaande knop.

Afspraak Maken

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder