Echtscheidingsadvocaat Antwerpen

Hoe begin ik aan een scheiding?

Maak van een echtscheiding geen vechtscheiding

Wanneer het op scheiden aankomt, denkt men te vaak dat er slechts één oplossing is: naar de rechter stappen en een vechtscheiding starten. Dit klopt echter niet. De vraag die zowel advocaten als mensen die willen scheiden zich moeten stellen is: “Hoe wil jij dat het eindpunt van jouw huwelijk er gaat uitzien?

Met die vraag als uitgangspunt pleit Claudia Van de Velde, advocaat familierecht, voor mildheid en een meer menselijke aanpak via bemiddeling.

De naakte cijfers

2020 was geen recordjaar wat scheidingen betreft. Integendeel, het aantal daalde met 5% ten opzichte van 2019.

Partnerrelaties aangaan en partnerrelaties beëindigen zijn belangrijke momenten in het leven van volwassenen. Een onderzoek over gezinsontbinding van de universiteit van Antwerpen leert dat scheiden niet langer een taboe is.

Hoeveel mensen scheiden in België?

  • 50% van de Belgen zet een punt achter zijn relatie na 15 jaar.
  • 6 op de 10 echtscheidingen zijn ontbindingen van eerste huwelijken.
  • Het echtscheidingscijfer van het Vlaams Gewest blijkt gelijk aan het Europees gemiddelde.
  • Bijna 20% van de eerste huwelijken wordt ontbonden binnen de eerste 4 jaar van het huwelijk.

Snelste en goedkoopste manier om te scheiden

De eenvoudigste, snelste en goedkoopste manier om te scheiden is de echtscheiding met onderlinge toestemming (EOT). In die EOT maak je één globaal allesomvattend contract waarin je zowel de familiale aspecten (verblijf van de kinderen, onderhoudsbijdrage, fiscaliteit, etc.) regelt als de vermogensrechtelijke (wat met het huis, de auto’s, de centen, verzekeringen, etc.).

Dat kan tegenwoordig heel snel gaan als beide ex-partners het eens zijn over alle aspecten die er bij komen kijken. Tegelijk is dat meteen ook het enige nadeel van een EOT: het is een kwestie van alles of niets. Als je het over één punt immers niet eens geraakt, dan is er geen overeenkomst. En zolang je nog aan het onderhandelen bent, zit je in een juridisch vacuüm, dat brengt onzekerheid met zich mee. Je bent niet meer samen maar je bent ook nog niet uit elkaar, dat is een moeilijke overgangsperiode die je best zo kort mogelijk houdt.

Het grote voordeel van een EOT is dat er weinig kosten aan verbonden zijn en dat de rechtbank de overeenkomst enkel nog moet bekrachtigen, wat een heel eenvoudige procedure is. Die procedure is doorheen de jaren steeds korter en eenvoudiger geworden.

Naast de EOT is er de EOO. Dit is de echtscheiding op basis van onherstelbare ontwrichting. Volgens de wet is er sprake van onherstelbare ontwrichting  “wanneer de voortzetting van het samenleven tussen de echtgenoten en de hervatting ervan redelijkerwijs onmogelijk is geworden ingevolge die ontwrichting” (art. 229 § 1 oud BW).

Met andere woorden: de relatie tussen beide (ex-)partners is zodanig ontspoord dat ze niet meer te redden valt. De spanning tussen beide heeft een punt bereikt waarop samenleven niet meer houdbaar blijkt.

Scheiding op basis van onherstelbare ontwrichting

Scheiden op basis van onherstelbare ontwrichting is complexer dan scheiden met onderlinge toestemming. De zaak wordt dan opgesplitst in twee onderdelen: eerst wordt het huwelijk ontbonden en daarna stelt de rechtbank een notaris aan die de gerechtelijke opdracht krijgt om over te gaan tot de ‘vereffening-verdeling na echtscheiding’ (waarbij alle bezittingen en schulden van de ex-echtgenoten worden verdeeld).

De drie gronden op basis waarvan men van onherstelbare ontwrichting kan spreken:

  1. Er is iets dermate ingrijpends gebeurd dat de onmiddellijke ontbinding van je huwelijk rechtvaardigt. Maar dat kan ook zijn wanneer je een onbetwistbaar bewijs voorlegt van het overspel van je partner. Meer over partnergeweld en overspel lees je aan het einde van dit hoofdstuk. (Artikel 229 paragraaf 1 oud Burgerlijk Wetboek)

 

  1. Dit artikel is van toepassing wanneer een van de echtgenoten een verzoek tot echtscheiding indient bij de rechtbank en de andere echtgenoot zich niet tegen de echtscheiding verzet. Indien ze op de inleidende zitting al minstens zes maanden feitelijk gescheiden leven dan kan de echtscheiding, bij akkoord, meteen worden uitgesproken. Wonen ze nog geen zes maanden apart, maar gaan beide echtgenoten akkoord met de vraag tot echtscheiding, dan zal de rechtbank een nieuwe zitting vastleggen op drie maanden. Zijn de echtgenoten op die volgende zitting nog steeds akkoord om te scheiden dan zal de echtscheiding op die tweede zitting worden uitgesproken. Dit noemt men de ‘echtscheiding op herhaald verzoek’. (Artikel 229 paragraaf 2 oud Burgerlijk Wetboek)

 

  1. Een van beide partners wil scheiden maar de andere zet spreekwoordelijk ‘de hakken in het zand’. In dat geval zit er niets anders op dan te wachten. Wanneer men twaalf maanden niet meer samen onder één dak woont en je kan die feitelijke scheiding aantonen, dan gaat de rechtbank ervan uit dat het huwelijk de facto onherstelbaar ontwricht is. Hetzelfde geldt als er twaalf maanden verstreken zijn na de inleidende zitting. (Artikel 229 paragraaf 3 oud Burgerlijk Wetboek)

Meer artikelen over familierecht :

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele...

Lees verder

Wat is de rol van een notaris gedurende een procedure vereffening-verdeling?

De notaris vervult een sleutelrol wanneer moet worden overgegaan tot de verdeling van een huwgemeenschap of nalatenschap: Wanneer...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen