Yves Hautekiet.

Ervaring

Yves Hautekiet vervoegde in 2019 het Desdalex kantoor, waar hij zijn stage afrondde in september 2020 onder de hoede van mr. Claudia Van de Velde.

Als lid van het team Familierecht, focust mr. Hautekiet zich in hoofdzaak op familierechtelijke geschillen in de brede zin van het woord, waar zijn specialisatie in het bijzonder bij de dossiers inzake vereffening-verdelingen ligt. Het beslagrecht behoort tevens tot één van de geprefereerde kennisdomeinen van mr. Hautekiet.

Daarnaast kan hij het dierenwelzijnsrecht tot één van zijn specialisaties rekenen en is hij houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatie in strafzaken.

Mr. Hautekiet bijt zich in al deze verschillende rechtstakken vooral en met plezier vast in de moeilijkste en meest technisch juridische dossiers.

Opleidingen

 • Master in de rechten, Universiteit Antwerpen (2016)
 • Begin stage (2017)
 • Specialisatie in burgerlijk recht
 • Notaris, VUB (2017)
 • Getuigschrift bijzondere opleiding cassatie in strafzaken

Expertises

 • Familierecht
 • Familiaal vermogensrecht
 • Vereffening en verdeling van nalatenschappen;

Talen

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels