Pieter Staes.

Ervaring

Pieter Staes is sedert oktober 2014 advocaat aan de Balie van Antwerpen. Sindsdien verdiept hij zich in de materie van het vreemdelingenrecht.

Hij bekijkt elk dossier met de noodzakelijk zorgvuldigheid en gaat nauwgezet op zoek naar de opportune juridische mogelijkheden.

Hij vervoegde Desdalex in januari 2021.

Opleidingen

  • Master in de Politieke Wetenschappen (Vergelijkende en Europese Politiek), Universiteit Antwerpen-Vrije Universiteit Brussel (2010)
  • Master in de Rechten, Universiteit Antwerpen (2014)

Expertises

  • Vreemdelingenrecht

Talen

  • Nederlands
  • Engels
  • Frans