Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Geactualiseerd op 24 februari 2023

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”,Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”, “Welke kosten zijn er verbonden aan een procedure?”, en “Wie betaalt de gerechtskosten?”.

Wat kost een advocaat?

Een advocaat heeft recht op een vergoeding voor zijn prestaties, het zogenaamde ereloon, en de door hem gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld administratieve kosten, verplaatsingskosten, telefoniekosten of kopiekosten.

Het ereloon wordt door de advocaat begroot en dit volgens artikel 446ter Ger.W. “met de bescheidenheid die van hun functie moet worden verwacht”.

Verschillende criteria kunnen gehanteerd worden, zoals bijvoorbeeld de belangrijkheid van de zaak, de aard van het werk, het bekomen resultaat, de bekendheid van de advocaat, de vermogenstoestand van de cliënt of de gespecialiseerde kennis van de advocaat. Een vaak voorkomende werkwijze is het gebruik van een uurtarief dat verschilt in functie van de ervaring van de advocaat.

Een voorafgaande afspraak om voor een vast bedrag een (strafrechtelijke) procedure te voeren behoort soms ook tot de mogelijkheden.

Eén vergoedingswijze wordt door de wet uitgesloten. Het “pactum de quota litis”, een beding over erelonen dat uitsluitend verbonden wordt aan de uitslag van het geding, is verboden. Een advocaat mag met zijn cliënt niet afspreken dat er geen ereloon verschuldigd is wanneer het proces wordt verloren.

Onder bepaalde voorwaarden kan u gedeeltelijk of volledig kosteloos “pro deo” bijstand krijgen van een advocaat. Meer informatie over deze voorwaarden kan u hier terugvinden.

Wanneer u een advocaat raadpleegt is het aangewezen om te controleren of u van een rechtsbijstandsverzekering geniet die de erelonen en kosten van uw advocaat en expert of gerechtskosten dekt. Een rechtsbijstandverzekering is vaak inbegrepen bij een auto-, brand- of familiale verzekering.

Een voorafgaande inschatting van het totale kostenplaatje is jammer genoeg vaak niet mogelijk. Het verloop van een procedure (aantal zittingen, al dan niet opstellen van schriftelijke conclusies, deskundigenonderzoek, hoger beroep, …) kan immers niet altijd voorspeld worden en is vaak afhankelijk van de houding van de tegenpartij.

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?

Een vaak voorkomend misverstand is dat de partij die in het gelijk gesteld wordt de erelonen en kosten van zijn advocaat volledig kan verhalen op de verliezende partij. Dit is niet het geval.

Elke partij draagt zijn eigen advocatenkosten.

De wet voorziet enkel in een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij, de zogenaamde rechtsplegingsvergoeding, die wordt betaald door de verliezende partij.

De rechtsplegingsvergoeding wordt bepaald aan de hand van de waarde van de eis en omvat een basis-, minimum- en maximumbedrag. Wordt er aan u bijvoorbeeld een schadevergoeding van 15.000,00 EUR toegekend, dan zal de verliezende partij in principe een basisrechtsplegingsvergoeding verschuldigd zijn van 1.540,00 EUR.

Houd er rekening mee dat de rechtsplegingsvergoeding vaak onvoldoende is om uw advocatenkosten volledig te betalen.

Uw advocaat kan doorgaans wel voorafgaandelijk een inschatting maken van de rechtsplegingsvergoeding waarop u aanspraak zou kunnen maken.

Welke kosten zijn er verbonden aan een gerechtelijke procedure?

De wet geeft een opsomming van de gerechtskosten.

Het gaat bijvoorbeeld om de griffie- en registratierechten (rolrechten), de prijs van gerechtelijke akten (exploot van dagvaarding), de prijs van een afschrift van het vonnis, de uitgaven voor onderzoeksmaatregelen (de kosten van een gerechtsdeskundige of getuigenverhoor), de reis- en verblijfkosten van magistraten, of het ereloon van een gerechtelijk aangestelde bemiddelaar.

Een overzicht van de tarieven kan u hier terugvinden.

Wie betaalt de gerechtskosten?

De rechter veroordeelt de in het ongelijk gestelde partij in het eindvonnis tot betaling van de gerechtskosten. Wanneer er verschillende verliezende partijen zijn, kunnen de gerechtskosten verdeeld of gecompenseerd worden.

Bijkomende vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van voormeld artikel, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons op info@desdalex.be of maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

Afspraak Maken

 

Bronnen:

[1] Artikel 1022 Ger.W.

[2] Artikel 1018 Ger.W.

[3] Artikel 1017 Ger.W.

 

 

 

 

Meer artikels over aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel stak: “Mijn DNA op dat mes? Ja,...

Lees verder

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht

Nieuw boek XIX ‘Schulden van de consument’ ingevoegd in het Wetboek van economisch recht Op 1 september 2023 treedt het nieuw boek XIX WER ‘Schulden...

Lees verder