Advocaat aanranding van de eerbaarheid

Onze zedenexperten staan u met raad en daad bij

Aanranding van de eerbaarheid is een zeer ernstig zedendelict dat vraagt om de aanpak van een advocaat. Onze zedenadvocaten voorzien u van de benodigde juridische bijstand in het strafproces.

Ons team is gespecialiseerd op het gebied van zedenmisdrijven en staat u bij wanneer u verdacht wordt van het plegen van aanranding of wanneer u slachtoffer bent van aanranding.

Zij voorzien u steeds van de beste verdediging.

strafrecht

Wat is aanranding van de eerbaarheid ?

“Aanranding van de eerbaarheid is iedere met de zeden strijdige en als dusdanig gewilde daad, welke op of met behulp van een welbepaald persoon, zonder diens geldige toestemming wordt gepleegd en waarbij het algemeen eerbaarheidsgevoel wordt gekrenkt. Zij vereist dat handelingen van een bepaalde ernst worden gesteld die afbreuk doen aan de seksuele integriteit van een persoon zoals die door het collectieve bewustzijn van een bepaalde samenleving op een bepaald tijdstip wordt ervaren.”

Aanranding van de eerbaarheid is dus:

1. Aantasting van de seksuele integriteit

De wet voorziet geen omschrijving van aanranding van de eerbaarheid. Nochtans stelt de wetgever gedragingen strafbaar die eenieder schaden in zijn/haar seksuele integriteit.

2. Die voldoende ernstig is

Weerhouden feiten als aanranding van de eerbaarheid, moeten getuigen van een bepaalde ernst.

3. Op of met behulp van een slachtoffer

Men spreek van aanranding op een slachtoffer (bijvoorbeeld aanraking aan de penis) of met behulp van het slachtoffer (bijvoorbeeld aan het slachtoffer opdringen om zichzelf te bevredigen).

4. Geen toestemming gegeven door het slachtoffer

Aanranding is strafbaar wanneer deze opgedrongen door middel van geweld, dwang, bedreiging, verrassing of list of wanneer de feiten mogelijk zijn gemaakt door een onvolwaardigheid of gebrek van het slachtoffer.

5. Geen aanraking vereist

Om te spreken van aanranding van de eerbaarheid, is het niet vereist dat de dader is overgegaan tot aanraking van het slachtoffer (bijvoorbeeld een meerderjarige die in een zwembad een minderjarige onder belofte van een beloning overtuigt om de slipjes van voorbijkomende meisjes af te trekken).

6. Aanwezigheid van een moreel element

Het strafwetboek vereist algemeen opzet. Dit betekent dat de dader wetens en willens de daad van aanranding heeft gepleegd. Met andere woorden: dat hij/zij wist dat de daad strafbaar was en dat hij/zij de wil had om deze daad te stellen.

Hoe wordt de toestemming van het slachtoffer afgeleid ?

Om te spreken van het misdrijf aanranding van de eerbaarheid, moeten de bovenstaande voorwaarden zijn vervuld.

De wet heeft bepaalde criteria voorzien waarbij wordt verondersteld dat het slachtoffer geen volwaardige toestemming kon geven aan de dader. Dit zijn bijvoorbeeld: geweld, dwang, list, een geestelijk of lichamelijk gebrek van het slachtoffer.

Men spreekt dan van een eigenlijke aanranding van de eerbaarheid.

Daarnaast bepaalt het Belgische strafrecht ook dat aanranding strafbaar is wanneer deze feiten niet zijn gepleegd met geweld of met bedreigingen, maar wanneer deze worden gepleegd op een persoon die jonger is dan zestien jaar. Met andere woorden is elke aantasting van seksuele integriteit op iemand jonger dan zestien jaar strafbaar, omdat de wetgever veronderstelt dat iemand van zo’n jonge leeftijd nooit geldige toestemming kan geven. In dit geval spreekt men van een aanranding van de eerbaarheid bij gelijkstelling.

Welke straf riskeert u bij aanranding van de eerbaarheid ?

Veroordeeld wegens aanranding van de eerbaarheid? Dan riskeert u zware gevangenisstraffen, geldboetes en ontzetting uit bepaalde rechten. De hoogte van de straffen hangt af van de concrete elementen in uw dossier. Zo kan de rechtbank een strafverzwaring uitspreken afhankelijk van de relatie tussen de dader en het slachtoffer (bijvoorbeeld bloedverwanten), de hoedanigheid van het slachtoffer (bijvoorbeeld lichamelijk of geestelijk gebrek) enzovoort.

Het is dus van groot belang dat u zich laat bijstaan in dergelijke procedures, zodat u op een juiste manier aan de rechtbank kan duiden wat er juist is gebeurd. Daarbij kan een pleidooi van één van onze advocaten u helpen om bepaalde gunsten te vragen aan de rechtbank, maar ook om u te begeleiden in uw verdediging.

Meer artikelen over strafrecht :

Proces tegen de 42-jarige Khaldoon Al-Baghdadi

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar...

Lees verder

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar...

Lees verder

Het “moederdossier”

Benoit D. krijgt 8 jaar cel voor verkrachting van 2 minderjarigen en bezit en verspreiding van beelden van...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen