Bemiddelingsgesprekken .

De partijen hebben op het afgesproken tijdstip een bemiddelingsgesprek met onze bemiddelaar. De bemiddelaar laat beide partijen aan het woord en geeft hen voldoende tijd om hun verhaal te vertellen. Hierbij heeft de bemiddelaar aandacht voor de belangen, emoties en onderlinge relaties van iedere betrokkene. De bemiddelaar vergemakkelijkt de communicatie, informeert en poogt jullie ertoe te brengen zelf een oplossing uit te werken die voor iedere partij aanvaardbaar is.

Deze advocaten zijn gespecialiseerd in bemiddeling

Ontdek onze pakketten

Basis bemiddeling

€ 500

Basis pakket:

 • 4 u bemiddelingsgesprek met alle partijen
 • Bespreken bemiddelingsprotocol
 • Stappenplan opstellen
 • Communicatie rechtstreeks met uw bemiddelaar
 • Geen verdere kosten / geen btw verschuldigd
 • Opvolging door uw bemiddelaar

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Uitgebreide bemiddeling

€ 1000

Basis pakket +

 • Praktische afspraken uitwerken
 • Overeenkomst op maat opstellen en finaliseren
 • Overeenkomst ondertekenen door alle partijen

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Zorgeloze bemiddeling

€ 1500

Uitgebreid pakket +

 • Opvragen van alle noodzakelijke aktes en attesten (binnen België)
 • Overmaken dossier aan rechtbank en/of notaris
 • Alle communicatie met de rechtbank en/of notaris
 • Verschijning voor de rechtbank
 • Nabespreking

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.