Bespreken bemiddelingsprotocol .

De bemiddeling is onderworpen aan enkele wettelijke verplichtingen. Onze bemiddelaar geeft toelichting over deze wettelijke verplichtingen en de spelregels die aan de bemiddeling verbonden zijn. Het bemiddelingsprotocol wordt ondertekend door de partijen en de bemiddelaar.

In het document worden onder andere volgende gegevens opgenomen:

 • Namen en gegevens van de partijen
 • Omschrijving van het probleem dat zich stelt
 • Toelichting bij enkele bemiddelingsprincipes (zoals het principe van vertrouwelijkheid)

Wenst u reeds informatie over deze bemiddelingsprincipes? Lees dan ook “Wat is bemiddeling?”.

Ontdek onze pakketten

Basis bemiddeling

€ 500

Basis pakket:

 • 4 u bemiddelingsgesprek met alle partijen
 • Bespreken bemiddelingsprotocol
 • Stappenplan opstellen
 • Communicatie rechtstreeks met uw bemiddelaar
 • Geen verdere kosten / geen btw verschuldigd
 • Opvolging door uw bemiddelaar

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Uitgebreide bemiddeling

€ 1000

Basis pakket +

 • Praktische afspraken uitwerken
 • Overeenkomst op maat opstellen en finaliseren
 • Overeenkomst ondertekenen door alle partijen

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.

Zorgeloze bemiddeling

€ 1500

Uitgebreid pakket +

 • Opvragen van alle noodzakelijke aktes en attesten (binnen België)
 • Overmaken dossier aan rechtbank en/of notaris
 • Alle communicatie met de rechtbank en/of notaris
 • Verschijning voor de rechtbank
 • Nabespreking

Een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.