De rechter sprak een verblijfsregeling van mijn kind uit. Kan dit gewijzigd worden?

Geactualiseerd op 31 januari 2024

Bij een relatiebreuk of echtscheiding van partners of echtgenoten die kinderen hebben, is het van belang om afspraken te maken omtrent de verblijfsregeling van de kinderen. Ouders kunnen hierover onderling een overeenkomst sluiten en deze eventueel laten homologeren door de familierechter of aan de familierechter vragen om hun discussie hieromtrent te beslechten. Wat als u na verloop deze regeling gewijzigd wenst te zien? Kan dit? Het antwoord op deze vraag leest u in dit artikel.

Wat zijn uw mogelijkheden?

U kan met uw voormalige partner onderling tot een overeenkomst komen.

U kan de verblijfsregeling van uw kind altijd onderling wijzigen. Wees uzelf er wel van bewust dat u of uw voormalige partner deze regeling eenzijdig opnieuw kan intrekken als deze regeling niet op papier staat, waardoor opnieuw de oude regeling van toepassing zal zijn. Om te vermijden dat dit gebeurt, raden we u aan om de nieuwe verblijfsregeling in een overeenkomst te gieten en door de rechter te laten homologeren. Op deze manier wordt de oude verblijfsregeling uit het vonnis als het ware vervangen door de nieuwe verblijfsregeling, waardoor geen van de partijen eenzijdig het recht heeft om opnieuw de oude verblijfsregeling toe te passen.

U kan beroep doen op een bemiddelaar om samen met uw partner een nieuwe omgangsregeling uit te werken.

Geraken u en uw voormalige partner het niet eens over een nieuwe verblijfsregeling en zijn jullie bereid om met behulp van een bemiddelaar een oplossing te zoeken voor dit discussiepunt? U kan zich richten tot een bemiddelaar, welke u en uw voormalige partner kan begeleiden in het zoeken naar een oplossing. Ook het akkoord dat bij de bemiddelaar wordt gesloten, kan ter homologatie aan de rechtbank worden aangeboden zodat de nieuwe verblijfsregeling in een vonnis wordt opgenomen en bijgevolg de oude regeling vervangt.

U kan aan de rechter vragen om zich opnieuw over deze kwestie uit te spreken.

Als u en uw voormalige partner onderling geen overeenkomst kunnen sluiten, kan u aan de familierechter vragen om zich uit te spreken over uw vraag tot wijziging van de verblijfsregeling. Het is echter wel verplicht dat u kan aantonen dat er nieuwe elementen zijn. Onder een nieuw element wordt verstaan dat er een nieuwe omstandigheid is die de toestand van de partijen of van hun kind kan wijzigen. In dit laatste geval kan de rechtbank dit nieuwe verzoek enkel inwilligen als dit in het belang van het kind is. Afhankelijk per situatie zouden deze nieuwe elementen bijvoorbeeld de leeftijd van het kind kunnen zijn, een nieuwe werksituatie waardoor de ouder meer beschikbaar is of het hebben van een grotere woning waardoor het kind kan blijven slapen. Ook talrijke andere situaties kunnen een nieuw element uitmaken. Dit dient uiteraard altijd case by case nagekeken te worden.

Bijkomende vragen?

Meer informatie nodig? Contacteer dan een van onze advocaten familierecht. U kan tevens ook bij Desdalex terecht voor bemiddelaars gespecialiseerd in familierecht, welke u kunnen begeleiden in uw bemiddelingsproces.

Afspraak Maken

 

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder