Maand: augustus 2017

Conflicten tussen aandeelhouders: De geschillenregeling als ultimum remedium

Conflicten tussen aandeelhouders kunnen soms zo hoog oplaaien dat de continuïteit van de vennootschap in het gedrang wordt gebracht. Daar waar de ontbinding van de vennootschap vaak als een te draconische maatregel wordt beschouwd, kan men als vennoot in dergelijke situaties een beroep doen op de geschillenregeling als ultimum remedium om uit deze impasse te […]

Het adoptieverbod voor broers en zussen is ongrondwettelijk

Het Grondwettelijk Hof heeft in een zeer recent arrest (13 juli 2017) het adoptieverbod voor broers en zussen dat sinds lange tijd in ons Belgisch adoptierecht terug te vinden was, ongrondwettelijk verklaard. De feiten zijn als volgt : een zus wenst de dochter van haar eigen zus te adopteren. Het kind was ter wereld gekomen […]