Relocatie: Mag ik met mijn kind verhuizen naar een ander land?

Geactualiseerd op 10 mei 2023

Er kunnen gegronde redenen zijn waarom u met uw kind naar een ander land zou wensen te verhuizen. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u wenst terug te keren naar uw roots of dat een verhuis naar het buitenland zich opdringt omwille van professionele redenen.

Exclusief ouderlijk gezag

Indien u bij vonnis reeds het exclusief ouderlijk gezag toegekend heeft gekregen, kan u met uw kind gaan en staan waar u wil.

Toestemming van andere ouder

Wanneer beide ouders echter het ouderlijk gezag gezamenlijk uitoefenen (wat de regel is), dient u de toestemming van de andere ouder te bekomen.

Relocatieprocedure bij de Familierechtbank

Indien de andere ouder deze toestemming niet geeft, kan een procedure worden opgestart om bij de Familierechtbank een vervangende toestemming te krijgen. U mag het heft vooral niet in eigen handen nemen en alsnog met het kind verhuizen. U maakt zich op deze manier immers schuldig aan een internationale parentale kinderontvoering.

Criteria bij afweging van belangen

Wanneer u een relocatievordering voor de Familierechtbank stelt, zal deze de belangen van alle betrokken partijen afwegen. In de eerste plaats die van het kind, maar uiteraard ook die van u en die van de achterblijvende ouder.

Concreet zullen de volgende criteria worden afgewogen:

  • De voorstellen van de ouder in verband met de praktische regelingen voor de verhuis (daaronder begrepen accommodatie, opleiding, werkgelegenheid, contact met andere familieleden)
  • De reden van de ouders om de verhuis te vragen of zich daartegen te verzetten
  • De financiële situatie van de ouders
  • De aard van de relatie tussen de ouders en de inzet van de ouder die de verhuis wenst
  • De voorgeschiedenis van de familie en in het bijzondere de continuïteit en de kwaliteit van de vroegere en de huidige regelingen omtrent zorg en contact
  • Het recht van het kind om persoonlijk en rechtstreeks contact te onderhouden met de andere ouder op regelmatige basis. Dit contact dient realistisch te zijn, rekening houdende met de kost voor de familie en de last voor de kinderen
  • De impact van de toekenning of de weigering van het verzoek op het kind
  • De mening van het kind rekening houdende met zijn leeftijd en maturiteit (Van zodra een kind twaalf waar oud is, zal het door de Familierechtbank worden uitgenodigd om te worden gehoord.)

Indien uit deze criteria blijkt dat een verhuis wel degelijk in het belang van het kind is, kan een vervangende toestemming worden toegekend.

Bijkomende vragen?

Indien U hierover meest uitleg wenst, aarzel niet om ons team Familierecht te contacteren via info@desdalex.be of door eenvoudig een afspraak te maken via onderstaande knop.

Afspraak Maken

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Jury oordeelt volgende week over Poolse man die mogelijk buurvrouw en ex een mes in de keel stak: “Mijn DNA op dat mes? Ja,...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder