Maand: juni 2018

Wet Peeters – Verplichte verzekering 10-jarige aansprakelijkheid in de bouwsector

Vlamingen zijn met een baksteen in hun maag geboren. Jaarlijks worden er in België 40.000 bouwvergunningen afgeleverd. Vaak wordt bij de bouw van een nieuwe woning of renovatie voorbijgegaan aan de risico’s. Tijdens het bouwproces handelt de bouwheer met verschillende partijen: architect, aannemer, onderaannemer, bouwpromotor, studiebureau, veiligheidscoördinator, … en kunnen er diverse technische problemen opduiken. […]

Wettelijke regeling inzake de kwaliteitsrekening van vastgoedmakelaars treedt op 01/08/2018 in werking

Elke vastgoedmakelaar moet een onderscheid maken tussen zijn eigen geld en het geld van derden. Dat onderscheid werd al gemaakt in de deontologische code, maar kreeg via de wet van 21 december 2017 tot wijziging van de Vastgoedmakelaarswet een wettelijke basis. Deze nieuwe bepalingen omtrent de kwaliteitsrekening treden binnenkort in werking op 1 augustus 2018. […]

Echtscheiding met onderlinge toestemming vanaf 1.09.2018 eenvoudiger

Mr. Claudia Van de Velde legt uit wat er precies zal veranderen vanaf 1 september. “Hoewel de wetgever scheiden met onderlinge toestemming een stuk zal vergemakkelijken, blijft het toch belangrijk om je te laten bijstaan door een specialist, zodat de rechten van beide kanten goed gevrijwaard blijven”. Bekijk hier het volledige interview met Claudia op […]