Hoe lang duurt het vooraleer ik gescheiden ben ?

Gepubliceerd op 23 november 2022

In de top vijf van ‘meest gestelde vragen aan een echtscheidingsadvocaat’ kan men de volgende met zekerheid terugvinden: hoe lang duurt een echtscheidingstraject?

Het is algemeen geweten dat de meest eenvoudige vragen vaak niet de meest eenvoudige antwoorden met zich meebrengen. In dit artikel zal worden toegelicht wat een echtscheidingstraject doorgaans inhoudt.

Belangrijk om te vermelden is dat dit de echtscheidingsprocedure aan bod komt voorafgaand aan de verdeling van de goederen bij een notaris, indien er geen akkoord kan worden gevonden tussen partijen.

Vragen beide partijen de scheiding aan of slechts één van de twee?

Cruciale tweedeling hierbij is de volgende: vragen beide echtgenoten de echtscheiding, of gaat de vraag uit van één van de twee partijen en verzet de andere zich tegen de echtscheiding?

De wet voorziet immers verschillende trajecten, afhankelijk van het antwoord op deze vraag.

Waarom de wet het procedureel bemoeilijkt om te scheiden

Net om aan te geven dat het geen alledaagse beslissing is. Onder het oude echtscheidingsrecht waren de voorwaarden om te kunnen scheiden nog strenger dan dat ze vandaag zijn.

De maatschappelijke opvattingen rond een echtscheiding zijn uiteraard gewijzigd. Daar waar een echtscheiding pakweg vijftig jaar geleden zorgde voor een schandvlek, is het thans een vaak voorkomend gegeven (hoewel de echtscheidingscijfers de laatste jaren min of meer stabiel blijken te blijven).

Alleszins: de wet acht het nog steeds belangrijk dat de partijen goed nadenken over deze belangrijke beslissing. Om die reden voorziet de wet nog steeds het zogenaamde ‘herhaald verzoek’.

Herhaald verzoek

Nadat de echtscheiding een eerste maal werd gevorderd voor de familierechtbank, dient er in bijna alle gevallen na enkele maanden (en soms zelfs pas na een jaar) opnieuw te worden verschenen voor de familierechtbank. Tijdens deze tweede zitting zal opnieuw moeten worden bevestigd dat men de echtscheiding wil bekomen.

Klassieke uitzonderingen op dit ‘herhaald verzoek’ zijn:

  • Feiten die dermate ernstig zijn dat de familierechtbank oordeelt dat de echtscheiding meteen en zonder ‘wachttermijn’ wordt uitgesproken;
  • Een reeds bestaande lange feitelijke scheiding. Indien partijen bijvoorbeeld reeds langer dan één jaar feitelijk gescheiden leven van elkaar, kan de echtscheiding eveneens meteen worden uitgesproken, zonder dat een herhaald verzoek nodig is.

Van zodra de echtscheiding wordt uitgesproken, betekent dat niet dat deze ook definitief is. Zo bestaat de mogelijkheid om hoger beroep aan te tekenen (waardoor er nog een, mogelijks lange, procedure volgt voor het hof van beroep).

Van belang is om het echtscheidingsvonnis door een gerechtsdeurwaarder te laten ‘betekenen’ aan de andere partij. Dit is belangrijk, omdat de beroepstermijn van één maand vanaf dat moment begint te lopen.

Tekent de andere partij géén beroep aan, dan is de echtscheiding één maand later definitief.

Vervolgens dient het echtscheidingsvonnis nog zijn weg te vinden in de wondere wereld van de administratieve diensten. Concreet zal enkele weken later de echtscheiding ook zijn doorgevoerd in het rijksregister.

Het is van belang dat U zich correct laat adviseren wanneer U met een echtscheidingsprocedure wordt geconfronteerd, aangezien het moment waarop de echtscheiding definitief is belangrijk kan zijn voor uw vermogensrechtelijke situatie.

Bijkomende vragen?

Indien U hierover meest uitleg wenst, aarzel niet om ons team Familierecht te contacteren.

Maak online eenvoudig een afspraak

 

Afspraak maken

 

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een tiental argumenten klaarliggen. “In die branche ben...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder