ELKE SCHEIDING IS EEN ROUWPROCES

Maak van een echtscheiding geen vechtscheiding

Wanneer het op een echtscheiding aankomt, denkt men te vaak dat er slechts één oplossing is: naar de rechter stappen en een vechtscheiding starten. Dit klopt echter niet. De vraag die zowel advocaten als mensen die willen scheiden zich moeten stellen is: “Hoe wil jij dat het eindpunt van jouw huwelijk er gaat uitzien?

Met die vraag als uitgangspunt pleit Claudia Van de Velde, advocaat familierecht, voor mildheid en een meer menselijke aanpak via bemiddeling.

Een bemiddelaar fungeert als onafhankelijke tussenpersoon tussen beide partijen en zoekt naar een oplossing die voor iedereen aanvaardbaar is. Deze duurzamere aanpak zit in de lift en wordt steeds vaker gebruikt als alternatief voor de jaarlijks meer dan 1.000.000 uitgesproken arresten en vonnissen.

Eén ding blijft echter zeker:
Elke scheiding is een rouwproces.

DE NAAKTE CIJFERS

Echtscheidingen in België

2020 was geen recordjaar wat echtscheidingen betreft. Integendeel, het aantal echtscheidingen daalde met 5% ten opzichte van 2019.

Partnerrelaties aangaan en partnerrelaties beëindigen zijn belangrijke momenten in het leven van volwassenen. Een onderzoek over gezinsontbinding van de universiteit van Antwerpen leert dat scheiden niet langer een taboe is.

  • 50% van de Belgen zet een punt achter zijn relatie na 15 jaar.
  • 6 op de 10 echtscheidingen zijn ontbindingen van eerste huwelijken.
  • Het echtscheidingscijfer van het Vlaams Gewest blijkt gelijk aan het Europees gemiddelde.
  • Bijna 20% van de eerste huwelijken wordt ontbonden binnen de eerste 4 jaar van het huwelijk.

Efficiënt, snel en minder duur.
Bovendien houd je de regie zelf in handen.

ALTIJD EEN OPLOSSING

Bemiddeling is een uitstekende werkwijze om conflicten op te lossen, maar toch slaat dit nog te weinig aan bij het publiek.

Door met elkaar te praten en naar elkaar te luisteren, kom je gemakkelijker tot een akkoord.

Wist je dat de kans op slagen 80% bedraagt? Dit hoge percentage pleit zeker voor een pleidooi naar mildheid!

De slaagkans van een bemiddeling is zeer groot wanneer je simpelweg “JA” kan zeggen op de volgende 4 vragen:

  1. Is er een conflict?
  2. Wil je dat conflict samen oplossen?
  3. Wil je het conflict oplossen via bemiddeling?
  4. Wil je hiervoor samenwerken met een bemiddelaar?

MEER WETEN OVER BEMIDDELING?

CONSULTATIE

Fysiek of via video call

Stel discreet je persoonlijke vragen in een fysieke of online consultatie met één van onze advocaten.

BOEK

Uit Elkaar – Claudia Van de Velde

Lees het boek ‘Uit Elkaar’ en kom meer te weten over de do’s & dont’s tijdens een scheidingsproces.

BEMIDDELINGSTRAJECTEN

Vaste pakketten voor bemiddeling zonder zorgen

Bekijk één van onze bemiddelingspakketten tegen een vaste en correcte prijs voor het ganse traject.