Categorie: Eigen artikel

Wat als het thuis echt mis loopt?  Wie moet de woning verlaten?

“Ieder huisje heeft zijn kruisje” …. Het is steeds een vraagteken wat er achter gesloten deuren gebeurt. Welk opties heb je wanneer je thuissituatie niet langer leefbaar is? Wat kan je doen wanneer ten gevolge van een verslavingsproblematiek de situatie uit de hand loopt? Welke optie heb je wanneer er dagelijks hoogoplopende conflicten zijn die […]

Hoe lang duurt het vooraleer ik gescheiden ben ?

Hoe lang duurt het vooraleer ik gescheiden ben ? echtscheidingstraject

In de top vijf van ‘meest gestelde vragen aan een echtscheidingsadvocaat’ kan men de volgende met zekerheid terugvinden: hoe lang duurt een echtscheidingstraject? Het is algemeen geweten dat de meest eenvoudige vragen vaak niet de meest eenvoudige antwoorden met zich meebrengen. In dit artikel zal worden toegelicht wat een echtscheidingstraject doorgaans inhoudt. Belangrijk om te […]

Het groeiend probleem van phishing: de moeilijke grens tussen onwetendheid en nalatigheid

Het groeiend probleem van phishing: de moeilijke grens tussen onwetendheid en nalatigheid Phishing

Wat is Phishing ? Phishing kan omschreven worden als een vorm van oplichting waarbij de fraudeur via elektronische communicatiemiddelen de beveiligingscodes, aangemaakt met de bankkaart van het slachtoffer, tracht te bemachtigen. Vormen van Phishing : Gelet op de veelheid aan elektronische communicatiemiddelen kent phishing eveneens verscheidene vormen: Fraudeurs benaderen hun slachtoffers vaak via phishing emails […]

Recht op opvang voor verzoeker internationale bescherming uit Guinee

Recht op opvang voor verzoeker internationale bescherming uit Guinee Recht op opvang

Een verzoeker internationale bescherming trok naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) omdat Fedasil hem gedurende maanden geen opvang had gegeven.  Op 31 oktober beval het Hof België om internationale bescherming, opvang en materiële hulp te verschaffen om aan zijn basisbehoeften te voldoen. Onomkeerbare schade aan de menselijke waardigheid De heer […]

Tijdelijk geen indexering van de huurprijs mogelijk voor woningen die slecht scoren op energiezuinigheid

Tijdelijk geen indexering van de huurprijs mogelijk voor woningen die slecht scoren op energiezuinigheid indexering van de huurprijs

Wat reeds werd aangekondigd in de ‘Septemberverklaring 2022’ van de Vlaamse Regering, wordt nu ook bevestigd in een spoeddecreet. Op zaterdag 1 oktober 2022 werd volgende  nieuwe maatregel met onmiddellijke ingang goedgekeurd in het Vlaams Parlement: Er kan geen indexering van de huurprijs meer worden doorgevoerd voor woningen die niet voldoen aan de voorgeschreven EPC-scores. […]

Waarom ook terroristen recht hebben op een eerlijk proces

Waarom ook terroristen recht hebben op een eerlijk proces recht op een eerlijk proces

Nog voor het proces rond de terreuraanslagen van 22 maart 2016 goed en wel begonnen is lopen de gemoederen reeds hoog op. Zo besliste de assisenvoorzitter afgelopen week om de glazen boxen, waarin iedere beschuldigde plaats zou nemen gedurende het proces, te verbieden. Deze kooien maken, aldus het arrest, een onmiskenbare schending uit van het […]

Het recht om asiel aan te vragen, en het recht op opvang

Het recht om asiel aan te vragen, en het recht op opvang asiel

Al maandenlang slapen tientallen verzoekers om internationale bescherming op straat in de omgeving van het Brusselse Noord- en Zuidstation. Dagelijks dienen alleenstaande mannen aan te schuiven bij de bevoegde instanties om asiel aan te vragen, waarna zij telkens nul op het rekest krijgen. Nochtans hebben zij wettelijk gezien recht om asiel aan te vragen, en […]

Nieuwe garantieregeling voor consumenten

Nieuwe garantieregeling voor consumenten garantieregeling

Nieuwe garantieregeling voor consumenten in werking getreden : twee jaar effectieve bescherming Vandaag treedt de nieuwe garantieregeling voor consumenten in werking. Hierdoor zijn consumenten beter beschermd indien een gebrek aan het aangekochte goed zich manifesteert binnen twee jaar na aankoop. De wettelijke garantietermijn van twee jaar blijft behouden.  Wanneer je binnen de twee jaar na […]

Mag mijn kind getuigen in de echtscheidingsprocedure die ik voer?

Mag mijn kind getuigen in de echtscheidingsprocedure die ik voer? kind getuigen echtscheidingsprocedure

Mag mijn kind getuigen in de echtscheidingsprocedure die ik voer? Het antwoord op de bovenstaande vraag lijkt eenvoudig: neen. De wet verbiedt namelijk dat kinderen getuigen in een procedure die wordt gevoerd tussen hun ouders. De reden hiertoe is duidelijk en logisch: men wil vermijden dat een kind in een loyaliteitsconflict terecht komt wanneer het […]