Maand: augustus 2020

Het nieuwe bewijsrecht

Het nieuwe bewijsrecht

Het Belgisch bewijsrecht was al lang aan een grondige update toe. Het huidige bewijsrecht dateert al van 1804. Door de verschillende veranderingen in de maatschappij zijn bepaalde regels uit het huidige bewijsrecht volledig achterhaald en in de vergetelheid geraakt. Zo schenkt het huidige bewijsrecht bijvoorbeeld onvoldoende aandacht aan de technologische ontwikkelingen van de afgelopen decennia. […]

De impact van het nieuwe jeugddelinquentierecht

De impact van het nieuwe jeugddelinquentierecht

Het nieuw jeugddelinquentierecht heeft een grote impact op sommige levens. Nu we bijna één jaar verder zijn sinds de wet in werking trad, zetten we de grootste veranderingen voor u op een rij. De focus van het nieuwe decreet ligt op de verantwoordelijkheid van de minderjarige maar ook op herstelgericht werken.  Vroeger werd er een […]

Verontrustende opvoedingssituaties in coronatijden, wat kan u doen?

Verontrustende opvoedingssituaties in coronatijden, wat kan u doen?

De lockdown van de afgelopen weken oefende een zware druk uit op familiale relaties. Gezinnen waarbij de situatie voor corona-tijd reeds slecht was, zagen hun problematiek verergeren. Maar ook gezinnen die voorheen geen problemen hadden, lopen nu vaak met het hoofd tegen de muur. Deze strubbelingen in gezinnen nemen mogelijks een kritische wending. Jeugdrechters luidden […]

Politiegeweld: hoe sterk mag de arm der wet juist zijn?

Politiegeweld: hoe sterk mag de arm der wet juist zijn?

De politie staat in voor het handhaven van de orde in onze maatschappij. Daarvoor hebben zij verschillende tools gekregen van de wetgever, waaronder het gebruik van geweld. Maar hoe ver mag de politie gaan in het gebruik van geweld? Is ook de politie onderworpen aan rechtsregels wanneer zij bijvoorbeeld iemand arresteren? Ja, ook de politie […]

Collaboratieve onderhandelingen – iets voor u?

Collaboratieve onderhandelingen – iets voor u?

De laatste jaren werden heel wat initiatieven genomen om “alternative dispute resolution”, of alternatieve geschillenoplossingen, te promoten, en zo de stormloop naar de rechtbank te verminderen. Vooral in het kader van familiale geschillen werd geoordeeld dat het voor alle betrokken partijen beter is tot een oplossing te komen op basis van een gesprek mét elkaar, […]

Patiënt draagt de bewijslast bij gebrekkige informed consent

Patiënt draagt de bewijslast bij gebrekkige informed consent

Het pleit is beslecht! De patiënt draagt de bewijslast bij een gebrekkige informed consent. (Informed consent = Na voldoende geïnformeerd te zijn geweest over de gevolgen van de behandeling, dient een patiënt in te stemmen met de behandeling.) Het Hof van Cassatie heeft in een recent arrest van 18 juni 2020 eindelijk een einde gesteld […]

Twaalf shishabars vechten verbod op waterpijp door corona aan bij Raad van State

Twaalf shishabars vechten verbod op waterpijp door corona aan bij Raad van State

Advocaat Bart Verbelen vroeg de Raad van State om het shishaverbod te schorsen. Het verbod is discriminerend omdat veel argumenten die nu voor hen worden aangehaald ook opgaan voor gewone cafés. Bart Verbelen: “De advocaat van de regering zegt dat de luchtzuiveringstoestellen in de rokersruimte van shishabars een gevaar op coronabesmetting inhouden. Dat  geldt toch […]