Maand: november 2019

Het nieuwe wetboek van vennootschappen (WVV)

Het nieuwe wetboek van vennootschappen (WVV)

Wat verandert er nu precies op 1 januari 2020? Op 1 mei 2019 trad de wet van 23 maart 2019 (BS 4 april 2019) tot invoering van het wetboek van vennootschappen in werking. Concreet betekent dit dat elke nieuwe vennootschap, vereniging of stichting die vanaf die datum wordt opgericht, de regels van het nieuwe wetboek […]

Ouderverstoting, hoe herken je het en hoe ga je er mee om?

Ouderverstoting, hoe herken je het en hoe ga je er mee om?

Ouderverstoting of het P.A.S syndroom (parentale aliënatie) is een triest gevolg van de heftigheid waarmee echtscheidingsdossiers soms voor de rechtbank worden uitgevochten. De druk van de strijdende ouders op hun kinderen wordt zo hoog dat de kinderen in een loyauteitsconflict terecht komen. Omdat het kind een goede band wilt houden met beide ‘kampen’, wordt de […]

Valkuilen bij het online openbaar aan- en verkopen van vastgoed

Valkuilen bij het online openbaar aan- en verkopen van vastgoed

Sinds 2017 is de online openbare verkoop verankerd in het Belgische recht.[1] Zowel vrijwillige, als gerechtelijke en minnelijke openbare verkopen kunnen sindsdien online plaatsvinden. De online openbare verkoop van onroerend goed kreeg vorm door het biedingsplatform BIDDIT. Door het enorme succes van het biedingsplatform, herinneren wij u graag aan een aantal spelregels en valkuilen bij […]