Maand: april 2018

De zorgvolmacht – Onbekend is onbemind?

Vele mensen staan te weinig stil bij later. Wat als het moment daar is dat u niet langer zelf in staat bent om beslissingen te nemen met betrekking tot uw persoon of uw goederen? Bent u dan genoodzaakt om de vrederechter een bewindvoerder te laten aanstellen die uiteindelijk alle beslissingen over uzelf en uw goederen […]

E-mail en sms kunnen voortaan wel worden aangewend om een aankoop/verkoop van een woning te bewijzen

Vorig jaar nog verraste het hof van beroep Antwerpen met een arrest waarin zij oordeelde dat een koop-verkoop van een woning niet rechtsgeldig via e-mailverkeer tot stand kon komen. Koper en verkoper hadden in het door het hof te beoordelen geval via e-mail afspraken gemaakt over de prijs van een woning, een en ander in […]