Rechtstype : Droit de la famille

Droit des personnes et de la famille

Droit des personnes et de la famille familierecht

Personen- en familierecht omvat alle juridische kwesties over uw persoon, gezin en familie. Dit rechtsgebied behandelt uiteenlopende onderwerpen zoals echtscheiding, adoptie, afstamming, samenwonen, huwelijk, alimentatie, omgangsregeling, naam, ouderlijke gezag, bewind en voogdij. Familiaal vermogensrecht Het familiaal vermogensrecht bevat de regels over huwelijkscontracten en samenlevingsovereenkomsten. Verder regelt het wat er met uw vermogen gebeurt als u […]