Rechtstype: Vreemdelingenrecht

Laatste Nieuws Update

Laatste Nieuws Update Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden dit vonnis wel enigszins verwacht, maar we zullen nooit alles weten wat zich daar heeft afgespeeld.” Voor de familie kan het rouwproces nu eindelijk starten. “Zij hebben destijds pas na […]

Verzoek tot gezinshereniging dient niet langer verplicht in persoon te worden ingediend bij een bevoegde diplomatieke post

Stel, u vlucht uit uw land van herkomst en wordt gedwongen om uw gezinsleden achter te laten. In België bekijkt u de mogelijkheden om een gezinshereniging aan te vragen en stoot u op het probleem dat er geen bevoegde Belgische ambassade aanwezig is in het land waar uw gezin is achtergebleven. Bijgevolg is het verplicht […]

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht? gerechtskosten

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”, “Welke kosten zijn er verbonden aan een procedure?”, en “Wie betaalt de gerechtskosten?”. Wat kost een advocaat? Een advocaat heeft recht op een vergoeding voor zijn prestaties, het zogenaamde ereloon, […]

Recht op opvang voor verzoeker internationale bescherming uit Guinee

Recht op opvang voor verzoeker internationale bescherming uit Guinee Recht op opvang

Een verzoeker internationale bescherming trok naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) omdat Fedasil hem gedurende maanden geen opvang had gegeven.  Op 31 oktober beval het Hof België om internationale bescherming, opvang en materiële hulp te verschaffen om aan zijn basisbehoeften te voldoen. Onomkeerbare schade aan de menselijke waardigheid De heer […]

Het recht om asiel aan te vragen, en het recht op opvang

Het recht om asiel aan te vragen, en het recht op opvang asiel

Al maandenlang slapen tientallen verzoekers om internationale bescherming op straat in de omgeving van het Brusselse Noord- en Zuidstation. Dagelijks dienen alleenstaande mannen aan te schuiven bij de bevoegde instanties om asiel aan te vragen, waarna zij telkens nul op het rekest krijgen. Nochtans hebben zij wettelijk gezien recht om asiel aan te vragen, en […]

Verblijfsmogelijkheden voor Oekraïners in België

Verblijfsmogelijkheden voor Oekraïners in België Oekraïne

Sedert de aanvang van het Russisch offensief in Oekraïne zijn er vele vragen over de situatie van Oekraïners die in België wonen, of hier net zijn aangekomen. We sommen de meest voorkomende verblijfsmogelijkheden hieronder op. Tijdelijk beschermingsstatuut voor Oekraïners Oekraïners, personen die internationale bescherming genieten in Oekraïne, en hun naaste familieleden, hebben recht op tijdelijke […]

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht Vreemdelingenrecht

Het begrip vreemdelingenrecht dekt alle regels en procedures over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die niet het bewijs kunnen leveren de Belgische nationaliteit te bezitten. Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het administratief recht dat de regels bepaalt die gevolgd moeten worden door administratieve instanties zoals gemeentes, de Dienst Vreemdelingenzaken en […]

Afghanistan: evacuatie en verblijfsaanvragen

Afghanistan: evacuatie en verblijfsaanvragen

25.08.21 De machtsovername in Afghanistan door de taliban heeft voor vele mensen een onveilige situatie gecreëerd. Er zijn dan ook prangende vragen over de evacuatiemissie van de Belgische overheid en de behandeling van bepaalde verblijfsaanvragen. Evacuaties Op dit ogenblik heeft de Belgische overheid gecommuniceerd dat Belgen en hun kerngezin met absolute prioriteit geëvacueerd dienen te […]