Rechtstype: Vreemdelingenrecht

Verblijfsmogelijkheden voor Oekraïners in België

Verblijfsmogelijkheden voor Oekraïners in België Oekraïne

Sedert de aanvang van het Russisch offensief in Oekraïne zijn er vele vragen over de situatie van Oekraïners die in België wonen, of hier net zijn aangekomen. We sommen de meest voorkomende verblijfsmogelijkheden hieronder op. Tijdelijk beschermingsstatuut voor Oekraïners Oekraïners, personen die internationale bescherming genieten in Oekraïne, en hun naaste familieleden, hebben recht op tijdelijke […]

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht Vreemdelingenrecht

Het begrip vreemdelingenrecht dekt alle regels en procedures over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die niet het bewijs kunnen leveren de Belgische nationaliteit te bezitten. Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het administratief recht dat de regels bepaalt die gevolgd moeten worden door administratieve instanties zoals gemeentes, de Dienst Vreemdelingenzaken en […]

Afghanistan: evacuatie en verblijfsaanvragen

Afghanistan: evacuatie en verblijfsaanvragen

25.08.21 De machtsovername in Afghanistan door de taliban heeft voor vele mensen een onveilige situatie gecreëerd. Er zijn dan ook prangende vragen over de evacuatiemissie van de Belgische overheid en de behandeling van bepaalde verblijfsaanvragen. Evacuaties Op dit ogenblik heeft de Belgische overheid gecommuniceerd dat Belgen en hun kerngezin met absolute prioriteit geëvacueerd dienen te […]