Rechtstype : Droit des étrangers

Droit des étrangers

Droit des étrangers Vreemdelingenrecht

Het begrip vreemdelingenrecht dekt alle regels en procedures over de toelating, het verblijf en de verwijdering van mensen die niet het bewijs kunnen leveren de Belgische nationaliteit te bezitten. Het vreemdelingenrecht is een onderdeel van het administratief recht dat de regels bepaalt die gevolgd moeten worden door administratieve instanties zoals gemeentes, de Dienst Vreemdelingenzaken en […]