Afghanistan: evacuatie en verblijfsaanvragen

25.08.21
De machtsovername in Afghanistan door de taliban heeft voor vele mensen een onveilige situatie gecreëerd.
Er zijn dan ook prangende vragen over de evacuatiemissie van de Belgische overheid en de behandeling van bepaalde verblijfsaanvragen.

Evacuaties

Op dit ogenblik heeft de Belgische overheid gecommuniceerd dat Belgen en hun kerngezin met absolute prioriteit geëvacueerd dienen te worden. Deze personen dienen contact op te nemen met de FOD Buitenlandse Zaken.

Ook personen die een verhoogd risico lopen (mensen die hebben gewerkt voor mensenrechtenorganisaties, het Ministerie van Defensie, internationale organisaties, vrouwenbewegingen, journalisten,…), personen met een Belgisch verblijfsrecht, en mensen met een goedgekeurde visumaanvraag, kunnen in aanmerking komen voor een evacuatie. Deze personen moeten contact opnemen met de FOD Binnenlandse Zaken (asiel en migratie) of het Ministerie van Defensie.

Verblijfsprocedures vanuit Afghanistan

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft gecommuniceerd dat de lopende aanvragen gezinshereniging en humanitaire visa voorrang zullen krijgen.

Voor nieuwe aanvragen (gezinshereniging of humanitair visum) worden voorlopig nog dezelfde (vorm)voorwaarden als voordien gehanteerd.

Behandeling dossiers in België

Staatssecretaris Mahdi heeft laten weten dat er voorlopig tot eind september geen gedwongen terugkeer naar Afghanistan zal plaatsvinden.

Het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) zal voorlopig niet overgaan tot beoordeling van de subsidiaire beschermingsstatus, en het nemen van beslissingen inzake volgende verzoeken tot internationale bescherming. Er kunnen nog wel beslissingen genomen worden tot erkenning van het statuut van vluchteling en niet-ontvankelijkheid vanwege bescherming in een andere EU-lidstaat.

Meer informatie of hulp nodig?

Gelet op de recente evoluties en de uitzonderlijke omstandigheden is het van belang de ontwikkelingen goed op te volgen.

Indien u uw concreet dossier wil bespreken, kan u een afspraak maken bij advocaat vreemdelingenrecht Pieter Staes om uw dossier verder te bespreken.

Wist u dat we nu ook eerstelijnsadvies bieden via onze webshop? Zowel fysiek als digitaal!

Webshop

 

 

Meer artikels over vreemdelingenrecht

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”,...

Lees verder

Recht op opvang voor verzoeker internationale bescherming uit Guinee

Een verzoeker internationale bescherming trok naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) omdat Fedasil hem gedurende maanden geen opvang had gegeven. ...

Lees verder