Verblijfsmogelijkheden voor Oekraïners in België

Geactualiseerd op 26 april 2022

Sedert de aanvang van het Russisch offensief in Oekraïne zijn er vele vragen over de situatie van Oekraïners die in België wonen, of hier net zijn aangekomen.

We sommen de meest voorkomende verblijfsmogelijkheden hieronder op.

Tijdelijk beschermingsstatuut voor Oekraïners

Oekraïners, personen die internationale bescherming genieten in Oekraïne, en hun naaste familieleden, hebben recht op tijdelijke bescherming.

Dit kan men eveneens toekennen aan derdelanders (na individueel onderzoek), dewelke een geldig en onbeperkt verblijfsrecht genoten in Oekraïne, en niet in veilige omstandigheden kunnen terugkeren naar hun land van herkomst.

Aanvragers hebben de mogelijkheid om zich aan te melden in het registratiecentrum Paleis 8 (Verregatstraat 1, 1020 Brussel). Het is aangewezen voordien een online afspraak te maken via deze link.

Na bewijs van de identiteit/nationaliteit verkrijgt men een ‘attest-tijdelijke bescherming’. Nadien wordt men uitgenodigd door de gemeente van de verblijfplaats. Vervolgens vindt er een woonstcontrole plaats, waarna men een A-kaart aflevert.

Met het tijdelijk beschermingsstatuut:

 • kan er een aansluiting bij de ziekteverzekering plaatsvinden
 • is er recht op een equivalent leefloon
 • heeft men toegang tot de arbeidsmarkt
 • is er recht op gezinsbijslagen
 • heeft men recht op een inburgeringstraject
 • ontstaat er recht op inschrijving in het (volwassenen)onderwijs

Internationale bescherming voor Oekraïners

Verzoekers om internationale bescherming kunnen in eerste instantie bij de Dienst Vreemdelingenzaken terecht (Passendalestraat 2, 1000 Brussel). Daarna maakt men het dossier over aan het CGVS. Tijdens deze procedure is er recht op opvang.

Echter, sedert 28.02.22 heeft het CGVS de inhoudelijke behandeling van deze dossiers opgeschort.

De Dienst Vreemdelingenzaken heeft afgeraden om voorlopig dergelijk verzoek om internationale bescherming in te dienen. Op die manier tracht men overbelasting van het asielsysteem te vermijden.

Kort verblijf voor Oekraïners

Het wettig kort verblijf van 90 dagen voor Oekraïners kan men met nog eens 90 dagen verlengen. Dit is het geval indien een veilige terugkeer naar het land van herkomst nog niet mogelijk is. Het bewijs van aankomst in de Schengenzone dient men wel te bewijzen.

In kort verblijf heb je geen recht:

 • Om te werken
 • Op OCMW-steun
 • Op een ziekteverzekering

Andere procedures

 1. Seizoenarbeiders: Over de verlenging van de geldigheidsduur is voorlopig nog geen beslissing door de overheid genomen.
 2. Aanvraag arbeidsmigratie
 3. Gezinshereniging met familieleden
 4. Regularisatie

Bijkomende vragen?

Indien wij u verder kunnen bijstaan of adviseren, aarzel dan niet om ons team vreemdelingenrecht te contacteren.
Maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

Afspraak Maken

 

Artikel geschreven door Mr. Pieter Staes op 30.03.22

Meer artikels over vreemdelingenrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Verzoek tot gezinshereniging dient niet langer verplicht in persoon te worden ingediend bij een bevoegde diplomatieke post

Stel, u vlucht uit uw land van herkomst en wordt gedwongen om uw gezinsleden achter te laten. In België bekijkt u de mogelijkheden om een...

Lees verder