Het recht om asiel aan te vragen, en het recht op opvang

Gepubliceerd op 21 september 2022

Al maandenlang slapen tientallen verzoekers om internationale bescherming op straat in de omgeving van het Brusselse Noord- en Zuidstation. Dagelijks dienen alleenstaande mannen aan te schuiven bij de bevoegde instanties om asiel aan te vragen, waarna zij telkens nul op het rekest krijgen. Nochtans hebben zij wettelijk gezien recht om asiel aan te vragen, en recht op materiële opvang.

Het recht op asiel

Het recht op asiel werd vastgelegd in artikel 14 van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens uit 1948. In het VN-Vluchtelingenverdrag werd dit verder uitgewerkt. Binnen de Europese Unie waarborgt artikel 18 van het Handvest van de Grondrechten dit eveneens.

Ondanks al deze wettelijke verankeringen wordt dit recht momenteel ontzegd aan talloze verzoekers, wat een flagrante uitholling van de wet betekent.

Recht op opvang

Eens men asiel heeft aangevraagd, is er recht op opvang, dewelke de verzoeker in staat moet stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid, zo stelt de Opvangwet.

In de eerste helft van 2022 werden al ongeveer 1400 rechtszaken via eenzijdig verzoekschrift aangespannen tegen de Belgische Staat wegens het niet verlenen van deze opvang. Bijna altijd volgde er een veroordeling, in de vorm van dwangsommen, door de arbeidsrechtbank.

Helaas veranderen deze veroordelingen zeer weinig in de praktijk. De Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel maakte daarom zelfs melding bij het Brusselse Parket van mogelijks strafbare feiten gelet op de doelbewuste, gecoördineerde en aanhoudende schending van het recht op opvang.

De facto zijn er thans nog steeds asielquota, dewelke bepaald worden door de registratiecapaciteit.  Het is beschamend en mensonwaardig dat in ons land verzoekers in een precaire situatie na een jarenlange strijd nogmaals het deksel op de neus krijgen. Er dient dan ook zeer urgent een oplossing aangereikt te worden voor deze opvangcrisis, en het gebrek aan respect voor de rechtstaat.

Bijkomende vragen?

Heeft u vragen over de inhoud van voormeld artikel, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons team vreemdelingenrecht op info@desdalex.be of maak eenvoudig een afspraak via onderstaande knop.

Afspraak Maken

Meer artikels over vreemdelingenrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN. Burgerlijke partij ziet pizzamoord als een executie: “Met de loop tegen de schedel” Kris Luyckx had een tiental argumenten klaarliggen. “In die branche ben...

Lees verder

Verzoek tot gezinshereniging dient niet langer verplicht in persoon te worden ingediend bij een bevoegde diplomatieke post

Stel, u vlucht uit uw land van herkomst en wordt gedwongen om uw gezinsleden achter te laten. In België bekijkt u de mogelijkheden om een...

Lees verder