Rechtstype: Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Arts raakt deels verlamd door foutief uitgevoerde epidurale verdoving

Het slachtoffer in deze zaak, die zelf arts is, nam Mr. Kris Luyckx & Mr. Nina Verbrugge onder de arm om uiteindelijk een verdiende schadevergoeding van bijna 1 miljoen euro te bekomen. Na 7 jaar procederen voor de Antwerpse rechtbank van eerste aanleg werd het slachtoffer in het gelijk gesteld. Zij raakte bij haar bevalling […]

Kan ik als jeugdleider aansprakelijk worden gesteld?

Kan ik als jeugdleider aansprakelijk worden gesteld? jeugdleider

Ieder weekend spenderen duizenden jongeren heel wat van hun vrije tijd in een jeugdbeweging. Leiders in die jeugdbeweging organiseren tal van activiteiten om de jongere leden ieder weekend enkele boeiende uren te kunnen bezorgen. Een jaarlijks hoogtepunt vormt het kamp, wanneer diezelfde leiders tezamen leven met die jongere leden op een andere locatie. De leiders […]

Vergoeding van uw schade – Indicatieve Tabel 2020

Vergoeding van uw schade – Indicatieve Tabel 2020

U heeft recht op een schadevergoeding wanneer u schade lijdt door toedoen van een derde, bijvoorbeeld door een verkeersongeval, een medische fout of nadat u slachtoffer werd van slagen en verwondingen. Als slachtoffer staat u er zelf voor in om de schade zo concreet mogelijk te begroten. Enkel bewezen schade wordt immers vergoed.  Laat u […]

Is mijn verkeersongeval gefilmd en zijn de beelden bruikbaar als bewijsmateriaal?

Is mijn verkeersongeval gefilmd en zijn de beelden bruikbaar als bewijsmateriaal?

Sinds enkele jaren is het gebruik van camera’s exponentieel gestegen. In welke mate zijn camerabeelden toelaatbaar als bewijsmiddel bij een verkeersongeval? We zijn al langer vertrouwd met flitscamera’s of automatisch werkende toestellen die het bewijs kunnen opleveren van snelheidsovertredingen. Die toestellen hoeven zelfs niet bemand te zijn om een bijzondere bewijswaarde te hebben. De vaststellingen […]

Uitgebreide rechten voor prioritaire voertuigen

Uitgebreide rechten voor prioritaire voertuigen

Op 1 oktober 2020 traden enkele nieuwe wijzigingen in werking zodat bestuurders van prioritaire voertuigen zich in een noodsituatie sneller ter plaatse kunnen begeven. Het Wegverkeersreglement heeft reeds enkele uitzonderingen die ervoor zorgen dat bestuurders van prioritaire voertuigen hun bestemming snel en vlot kunnen bereiken. Nu brengt men enkele elementaire wijzigingen aan. Een prioritair voertuig […]

De fietsstraat

De fietsstraat

Meer en meer wegen worden ingericht als fietsstraat. Zowel in de Stad Antwerpen als elders. Signalisatie Een fietsstraat wordt gesignaleerd met een verkeersbord F111, dat het begin van een fietsstraat aanduidt, en een verkeersbord F113, dat het einde van een fietsstraat aanduidt. Opgepast: de vermelding ‘fietsstraat’ op het verkeersbord is niet verplicht, dus pin je […]

Collaboratieve onderhandelingen – iets voor u?

Collaboratieve onderhandelingen – iets voor u?

De laatste jaren werden heel wat initiatieven genomen om “alternative dispute resolution”, of alternatieve geschillenoplossingen, te promoten, en zo de stormloop naar de rechtbank te verminderen. Vooral in het kader van familiale geschillen werd geoordeeld dat het voor alle betrokken partijen beter is tot een oplossing te komen op basis van een gesprek mét elkaar, […]

Verzoekschrift tot beroep – GAS boete

Sinds enkele jaren kunnen de gemeenten en steden onder bepaalde voorwaarden straffen of administratieve sancties bepalen voor de inbreuken op hun reglementen of verordeningen. Die administratieve sanctie is ook gekend onder de benaming GAS boete (gemeentelijk administratieve sanctie). Deze gemeentelijke administratieve sanctie is bovendien mogelijk voor bepaalde inbreuken opgenomen in het strafwetboek of voor bepaalde […]