Rechtstype: Onroerend goed

Tijdelijk geen indexering van de huurprijs mogelijk voor woningen die slecht scoren op energiezuinigheid

Tijdelijk geen indexering van de huurprijs mogelijk voor woningen die slecht scoren op energiezuinigheid indexering van de huurprijs

Wat reeds werd aangekondigd in de ‘Septemberverklaring 2022’ van de Vlaamse Regering, wordt nu ook bevestigd in een spoeddecreet. Op zaterdag 1 oktober 2022 werd volgende  nieuwe maatregel met onmiddellijke ingang goedgekeurd in het Vlaams Parlement: Er kan geen indexering van de huurprijs meer worden doorgevoerd voor woningen die niet voldoen aan de voorgeschreven EPC-scores. […]

Nieuwe garantieregeling voor consumenten

Nieuwe garantieregeling voor consumenten garantieregeling

Nieuwe garantieregeling voor consumenten in werking getreden : twee jaar effectieve bescherming Vandaag treedt de nieuwe garantieregeling voor consumenten in werking. Hierdoor zijn consumenten beter beschermd indien een gebrek aan het aangekochte goed zich manifesteert binnen twee jaar na aankoop. De wettelijke garantietermijn van twee jaar blijft behouden.  Wanneer je binnen de twee jaar na […]

Is de aanleg van een padelveld vergunningsplichtig?

Is de aanleg van een padelveld vergunningsplichtig? padelveld

U heeft ongetwijfeld reeds gehoord van de racketsport padel. De sport is een mix tussen tennis en squash en speelt men op speciaal daarvoor ontworpen banen met glazen wanden en een metalen omheining. De rage van de sport heeft ertoe geleid dat de toename van het aantal padelvelden exponentieel is gestegen. Veel tennisclubs offeren zelfs […]

Wanneer komt een verkoopovereenkomst m.b.t. Een onroerend goed tot stand ?

Wanneer komt een verkoopovereenkomst m.b.t. Een onroerend goed tot stand ? verkoopovereenkomst

Wanneer komt een koop-verkoop tot stand ? In principe komt een verkoopovereenkomst tot stand wanneer verkoper en koper een overeenstemming bereiken over de essentiële elementen van de verkoop (de prijs en het voorwerp). Bij de koop-verkoop van onroerende goederen neemt men evenwel aan dat overeenstemming tussen partijen over de prijs en het voorwerp niet altijd […]

Hamsterhuren

Hamsterhuren

De formule van het hamsterhuren werd afgelopen weekend opnieuw in de kijker gezet in de media. Wat is hamsterhuren precies en kan het ook voor u interessant zijn? Bij hamsterhuren huurt u, net zoals bij gewone woninghuur, een woning of een appartement. Daarbij heeft u de mogelijkheid om uw huurwoning na het enkele jaren te […]

Afkoop van het vruchtgebruik

Afkoop van het vruchtgebruik

Het blijft voor velen onduidelijk wat de juridische gevolgen zijn bij een overlijden binnen de familie. Vooral in het geval de overledene mede-eigenaar was van een gezinswoning. Aan wie komt die woning toe na het overlijden? Zijn er meerdere erfgenamen die daarop aanspraak kunnen maken? Dit zijn maar enkele van de vragen waarmee veel mensen […]

Voorkoop – en voorkeurrechten: what’s in a name?

Voorkoop – en voorkeurrechten: what’s in a name?

U heeft in het kader van een koop-verkoop wellicht al eens gehoord over de termen “voorkooprechten” en “voorkeurrechten”. Beide begrippen wend men in de praktijk regelmatig aan – ten onrechte weliswaar – als synoniemen.  Beide vormen hebben echter wel een andere betekenis! Wat is een voorkooprecht? Een voorkooprecht houdt in dat men de begunstigde van […]

Wordt uw tuin vanaf 1 september 2021 ook een beetje de tuin van uw buren?

Wordt uw tuin vanaf 1 september 2021 ook een beetje de tuin van uw buren?

1 september 2021. Voor velen de start van een nieuw schooljaar, voor anderen de kans om eens een keer ‘te gluren bij de buren’. Of toch niet? Op 1 september 2021 treedt het nieuwe goederenrecht in werking. Een in het oog springende vernieuwing die heel wat reactie uitlokt, is de mogelijkheid om de tuin van […]