Rechtstype: Jeugdrecht

Laatste Nieuws Update

Laatste Nieuws Update Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden dit vonnis wel enigszins verwacht, maar we zullen nooit alles weten wat zich daar heeft afgespeeld.” Voor de familie kan het rouwproces nu eindelijk starten. “Zij hebben destijds pas na […]

Een verstrenging van de wetgeving voor minderjarige daders van onder meer verkrachting

Een verstrenging van de wetgeving voor minderjarige daders van onder meer verkrachting

Vandaag zal de Vlaamse Regering zich buigen over een verstrenging van het jeugddelinquentierecht, zijnde de bestraffing van minderjarigen. De aanleiding hiervan is een arrest van het Grondwettelijk Hof van 11 februari 2021. In dit arrest heeft het Grondwettelijk Hof de begeleiding van minderjarigen tussen de 12 en de 16 jaar in een gesloten jongereninstelling niet […]

Desdalex in de bres voor ouders en minderjarigen

Laatste update De jeugdrechter van het hof van beroep heft alle maatregelen op die een 14-jarige uit Kapellen kreeg opgelegd na een vermeend ‘coronafeestje’.  De jongen was samen met zes klasgenoten gearresteerd en werd urenlang opgesloten in de cellen van het Antwerpse Justitiepaleis. Alles wat hier gebeurd is, is een gevolg van de onduidelijke en […]

Kan een minderjarige onderworpen worden aan een ‘leugendetectortest’?

Kan een minderjarige onderworpen worden aan een ‘leugendetectortest’?

Bij de Wet van 4 februari 2020 werd de polygraaftest, ook wel de ‘leugendetectortest’ genoemd, ingeschreven onder artikel 112duodecies van het Wetboek van Strafvordering. In het wetsartikel werden een aantal basisprincipes vastgelegd omtrent het gebruik van een polygraaftest als bewijsmiddel in strafzaken, zodat er sindsdien toch minstens enig wettelijk kader bestaat. Wat  is een polygraaftest […]

De impact van het nieuwe jeugddelinquentierecht

De impact van het nieuwe jeugddelinquentierecht

Het nieuw jeugddelinquentierecht heeft een grote impact op sommige levens. Nu we bijna één jaar verder zijn sinds de wet in werking trad, zetten we de grootste veranderingen voor u op een rij. De focus van het nieuwe decreet ligt op de verantwoordelijkheid van de minderjarige maar ook op herstelgericht werken.  Vroeger werd er een […]

Verontrustende opvoedingssituaties in coronatijden, wat kan u doen?

Verontrustende opvoedingssituaties in coronatijden, wat kan u doen?

De lockdown van de afgelopen weken oefende een zware druk uit op familiale relaties. Gezinnen waarbij de situatie voor corona-tijd reeds slecht was, zagen hun problematiek verergeren. Maar ook gezinnen die voorheen geen problemen hadden, lopen nu vaak met het hoofd tegen de muur. Deze strubbelingen in gezinnen nemen mogelijks een kritische wending. Jeugdrechters luidden […]

Collaboratieve onderhandelingen – iets voor u?

Collaboratieve onderhandelingen – iets voor u?

De laatste jaren werden heel wat initiatieven genomen om “alternative dispute resolution”, of alternatieve geschillenoplossingen, te promoten, en zo de stormloop naar de rechtbank te verminderen. Vooral in het kader van familiale geschillen werd geoordeeld dat het voor alle betrokken partijen beter is tot een oplossing te komen op basis van een gesprek mét elkaar, […]