De impact van het nieuwe jeugddelinquentierecht

Geactualiseerd op 26 januari 2022

Het nieuw jeugddelinquentierecht heeft een grote impact op sommige levens.

Nu we bijna één jaar verder zijn sinds de wet in werking trad, zetten we de grootste veranderingen voor u op een rij.

De focus van het nieuwe decreet ligt op de verantwoordelijkheid van de minderjarige maar ook op herstelgericht werken.  Vroeger werd er een meer beschermende rol toegekend aan het kind. Nu focust men meer op bestraffing! Dit heeft als doel om jongeren verantwoordelijk te stellen voor hun daden en de gevolgen ervan.

Omdat de instellingen de laatste jaren al op hun capaciteit botsten,  wil men zo min mogelijk opvang in een gesloten instelling bekomen.

Het openbaar ministerie gaat na of een delict al dan niet wordt vervolgd. Zij kunnen nog steeds over gaan tot een sepotbeslissing (= Bij een sepotbeslissing wordt besloten om de strafzaak terzijde te leggen en dus niet verder te vervolgen. ) of bepaalde voorwaarden opleggen.

Opstart van een een positief project

Daarnaast kan het openbaar ministerie ook een waarschuwingsbrief sturen, een bemiddeling bevelen of een positief project opstarten.

Dit ‘positief project’ is een nieuwe term, die kadert in zowel de verantwoordelijkheidszin van de minderjarige, als het herstelgericht werken.

Bij een positief project neemt de minderjarige deel aan een activiteit, programma of opleiding die in verband staat met zijn daden. Hij kan daarbij rekenen op begeleiding.

Na positieve afloop van het voorgaande vervalt de strafvordering ook.  Als ultieme remedie kan de zaak nog verwezen worden naar de jeugdrechter.

Maatschappelijke antwoorden op het jeugddelict

In de nieuwe wetgeving spreekt men van ‘reacties’. Dit zijn maatschappelijke antwoorden op het jeugddelict.

Deze kunnen de vorm aannemen van een ‘maatregel’ of van een ‘sanctie’. Er zijn een hele resem aan opties die de jeugdadvocaat samen met de minderjarige kan bespreken.

Maatregelen

Als het openbaar ministerie alsnog beslist de zaak verder te zetten bij de jeugdrechtbank, doorloopt men twee fasen. Eerst is er de voorbereidende rechtsplegingsfase. Dit is waar ‘maatregelen genomen kunnen worden.

Sancties

Daarna is er de fase ten gronde, waar ‘sancties’ kunnen worden genomen. Als de minderjarige reeds een maatregel tot een goed einde bracht, kan de rechter hier rekening mee houden in zijn beoordeling.

Naast deze maatregelen en sancties wordt er steeds meer focus gelegd op het herstelrechtelijk aanbod, waarbij de minderjarige in bemiddeling kan gaan met het slachtoffer. Op die manier komt opnieuw de nadruk op verantwoordelijkheid en herstelgericht werken aan bod.

We kunnen dus wel stellen dat de wetgever aandacht heeft voor de jeugddelinquent. De vele kansen die worden geboden om een daadwerkelijke sanctie te vermijden, alsook de bevordering van bemiddeling en het afschaffen van de systematische opvang in gesloten instellingen is zeker toe te juichen.

Bijkomende vragen?

Ons team Jeugdrecht staat voor u klaar als u graag verdere uitleg wenst over wat deze nieuwe wet voor u of uw kind betekent.

Meer artikels over jeugdrecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Zomerstage bij Desdalex Advocaten

Rechtenstudenten komen tijdens de zomer al eens proeven van het leven als advocaat. Zo krijgen ze de kans om de kennis die ze reeds verworden...

Lees verder