Verontrustende opvoedingssituaties in coronatijden, wat kan u doen?

De lockdown van de afgelopen weken oefende een zware druk uit op familiale relaties. Gezinnen waarbij de situatie voor corona-tijd reeds slecht was, zagen hun problematiek verergeren. Maar ook gezinnen die voorheen geen problemen hadden, lopen nu vaak met het hoofd tegen de muur.

Deze strubbelingen in gezinnen nemen mogelijks een kritische wending. Jeugdrechters luidden de afgelopen weken dan ook meermaals de alarmbel over de stijging van hulpkreten inzake intrafamiliaal geweld* en verontrustende opvoedingssituaties (VOS).

Toch zijn er nog te veel mensen, meer bepaald minderjarigen, die niet weten waar ze deze problematiek kunnen aankaarten. Niettemin kan u wel degelijk actie ondernemen, waarbij Desdalex u kan bijstaan.

Wat is een VOS nu juist?

De gewoonlijk gehanteerde definitie luidt als volgt: “een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.”

Indien u zich in zo’n situatie bevindt, of een minderjarige kent die zich hierin bevindt, wordt er door de wetgever een heel palet aan jeugdhulp voorzien om u bij te staan:

BUITENGERECHTELIJKE JEUGDHULP

  • Rechtsreeks toegankelijke instanties
  • Niet-rechtstreeks toegankelijk instanties, via een ‘toegangspoort’
  • Vrijwillige deelname van minderjarige en diens ouders; dit vormt in de praktijk vaak een struikelblok
  • Maatregelen zoals: thuisbegeleiding, aanstelling van een persoonlijke consulent, …

GERECHTELIJKE JEUGDHULP

Wanneer buitengerechtelijke hulp niet volstaat:

  • Het openbaar ministerie vordert maatregelen bij de jeugdrechter
  • De jeugdrechter legt maatregelen op aan de minderjarige, de ouders en eventueel de opvoedingsverantwoordelijken
  • Maatregelen zoals: ondertoezichtstelling van sociale dienst, opvoedend project, behandeling opleggen, verblijf in een open of gesloten instelling, …

Het spinnenweb aan hulplijnen is soms moeilijk te ontwarren. U hoeft dit echter niet alleen te doen.

Zoeken we naar een oplossing op maat

Ons team Familierecht staat u graag bij in het zoeken van een oplossing op uw maat en informeert u over uw mogelijkheden.

 

*Elke vorm van fysiek, psychisch, seksueel of economisch geweld tussen leden van dezelfde familie, ongeacht hun leeftijd.

Meer artikels over familierecht

Daarom gebruiken sommige vrouwen de naam van hun man

In de praktijk zijn het bijna uitsluitend vrouwen die de naam van hun echtgenoot aannemen. Bij de vorige generaties gebeurde dat continu, maar nu steeds...

Lees verder

Depp vs. Heard

Vrijdag 3 juni, Het Laatste Nieuws, Klik hier om het artikel te lezen. “Echt heel bizar”: Vlaamse advocate analyseert vonnis in de zaak Johnny Depp...

Lees verder