Verontrustende opvoedingssituaties in coronatijden, wat kan u doen?

Geactualiseerd op 26 januari 2022

De lockdown van de afgelopen weken oefende een zware druk uit op familiale relaties. Gezinnen waarbij de situatie voor corona-tijd reeds slecht was, zagen hun problematiek verergeren. Maar ook gezinnen die voorheen geen problemen hadden, lopen nu vaak met het hoofd tegen de muur.

Deze strubbelingen in gezinnen nemen mogelijks een kritische wending. Jeugdrechters luidden de afgelopen weken dan ook meermaals de alarmbel over de stijging van hulpkreten inzake intrafamiliaal geweld* en verontrustende opvoedingssituaties (VOS).

Toch zijn er nog te veel mensen, meer bepaald minderjarigen, die niet weten waar ze deze problematiek kunnen aankaarten. Niettemin kan u wel degelijk actie ondernemen, waarbij Desdalex u kan bijstaan.

Wat is een VOS nu juist?

De gewoonlijk gehanteerde definitie luidt als volgt: “een problematische leefsituatie die de ontwikkeling van de minderjarige bedreigt doordat zijn psychische, fysieke of seksuele integriteit wordt aangetast of doordat zijn affectieve, morele, intellectuele of sociale ontwikkelingskansen in het gedrang komen.”

Indien u zich in zo’n situatie bevindt, of een minderjarige kent die zich hierin bevindt, wordt er door de wetgever een heel palet aan jeugdhulp voorzien om u bij te staan:

BUITENGERECHTELIJKE JEUGDHULP

  • Rechtsreeks toegankelijke instanties
  • Niet-rechtstreeks toegankelijk instanties, via een ‘toegangspoort’
  • Vrijwillige deelname van minderjarige en diens ouders; dit vormt in de praktijk vaak een struikelblok
  • Maatregelen zoals: thuisbegeleiding, aanstelling van een persoonlijke consulent, …

GERECHTELIJKE JEUGDHULP

Wanneer buitengerechtelijke hulp niet volstaat:

  • Het openbaar ministerie vordert maatregelen bij de jeugdrechter
  • De jeugdrechter legt maatregelen op aan de minderjarige, de ouders en eventueel de opvoedingsverantwoordelijken
  • Maatregelen zoals: ondertoezichtstelling van sociale dienst, opvoedend project, behandeling opleggen, verblijf in een open of gesloten instelling, …

Het spinnenweb aan hulplijnen is soms moeilijk te ontwarren. U hoeft dit echter niet alleen te doen.

Zoeken we naar een oplossing op maat

Ons team Familierecht staat u graag bij in het zoeken van een oplossing op uw maat en informeert u over uw mogelijkheden.

 

*Elke vorm van fysiek, psychisch, seksueel of economisch geweld tussen leden van dezelfde familie, ongeacht hun leeftijd.

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder