Rechtstype: Ondernemingsrecht

Eerste hulp bij data-inbreuken

Eerste hulp bij data-inbreuken inbreukenregister

De Algemene Verordering Gegevensbescherming (ook wel genaamd: GDPR) riep een heel aantal verplichtingen in het leven voor ondernemers die in contact komen met persoonsgegevens. Eén van deze verplichtingen is het bijhouden van een inbreukenregister. Maar wat houdt deze verplichting nu precies in? Elke inbreuk in verband met persoonsgegevens moet worden bijgehouden in een inbreukenregister om […]

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht?

Wie betaalt de kosten van mijn advocaat en het gerecht? gerechtskosten

Wanneer cliënten betrokken worden in een gerechtelijke procedure stellen zij ons vaak dezelfde vragen: “Wat kost een advocaat?”, “Wie betaalt de kosten van mijn advocaat?”, “Welke kosten zijn er verbonden aan een procedure?”, en “Wie betaalt de gerechtskosten?”. Wat kost een advocaat? Een advocaat heeft recht op een vergoeding voor zijn prestaties, het zogenaamde ereloon, […]

Het groeiend probleem van phishing: de moeilijke grens tussen onwetendheid en nalatigheid

Het groeiend probleem van phishing: de moeilijke grens tussen onwetendheid en nalatigheid Phishing

Wat is Phishing ? Phishing kan omschreven worden als een vorm van oplichting waarbij de fraudeur via elektronische communicatiemiddelen de beveiligingscodes, aangemaakt met de bankkaart van het slachtoffer, tracht te bemachtigen. Vormen van Phishing : Gelet op de veelheid aan elektronische communicatiemiddelen kent phishing eveneens verscheidene vormen: Fraudeurs benaderen hun slachtoffers vaak via phishing emails […]

De fiscale bemiddeling als ontmijning voor uw geschil met de fiscus

De fiscale bemiddeling als ontmijning voor uw geschil met de fiscus Fiscale bemiddeling

U voelt zich niet gehoord in uw geschil met de fiscus en blijft steeds stuiten op dezelfde volhardende houding van de fiscus? Misschien kan de fiscale bemiddelingsdienst in dat geval wel tussenkomen. Graag bekijken wij of u in aanmerking komt en zoeken we samen met de deze dienst naar een oplossing.   De Fiscale bemiddelingsdienst […]

Een ongelijke behandeling binnen de wereld van de Belgische influencers?

Een ongelijke behandeling binnen de wereld van de Belgische influencers? influencers

Social media kanalen zoals bijvoorbeeld Instagram, Facebook, LinkedIn, TikTok,… vallen niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De grote kracht van social media is de interactie en het dialoog naar de verschillende gebruikers wereldwijd. Het gevolg hiervan is dat de maatschappij meer en meer wordt beïnvloed door welbekende influencers, content creators, vloggers en […]

Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties

Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties betalingsachterstand

Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties: zijn de achterpoortjes nu echt weggewerkt? De wet betreffende de betalingsachterstand bij handelstransacties is elke onderneming welbekend. Op 15 juli 2021 werd het wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties aangenomen (BS 30 augustus 2021). […]

Ondernemingsrecht

Ondernemingsrecht Ondernemingsrecht

Bij Desdalex Advocaten kunnen zowel bedrijven als eenmanszaken terecht voor professioneel advies over alle juridische aspecten van het ondernemen. Bij gerechtelijke en buitengerechtelijke geschillen, verdedigen we nauwgezet de belangen van uw zaak. Het ondernemingsrecht is één van de meest complexe rechtsgebieden. Correct advies en ervaren begeleiding bij conflicten zijn onmisbaar. Onze advocaten beheersen de regels […]

Het financieel plan

Het financieel plan

De wetgever geeft de beginnende ondernemers een duwtje in de rug door ze bij de oprichting van een vennootschap wettelijk te verplichten een voorbereiding te maken. Deze voorbereiding neemt de vorm aan van een financieel plan. Het is een beschrijving van de activiteiten die de vennootschap bij de oprichting verricht. Daarnaast geeft het een schatting […]