Afstammingsrecht

De afstamming is de juridische band tussen een ouder en een kind.

Het afstammingsrecht regelt de juridische band tussen een ouder en een kind. Zodoende bepaalt het wie de juridische ouder is van een kind.

Hoe komt de afstamming vast te staan? In 3 vormen:

Laat u steeds goed adviseren. Een juridische ouder heeft niet altijd automatisch het gezag. Daarnaast is de persoon die het gezag over het kind heeft ook niet altijd de juridische ouder.

Afstamming door de wet:

De afstammingsband wordt automatisch vastgesteld. In de wet zijn er 2 voorbeelden terug te vinden.

Afstamming langs moederszijde

Wanneer u als vrouw bevalt van een kind bent u automatisch de moeder. De afstamming stelt men vast door de vermelding van de naam van de moeder in de geboorteakte.

Afstamming langs vaderszijde  (vermoeden van vaderschap)

Als het kind wordt geboren binnen het huwelijk (of binnen de 300 dagen na een scheiding) wordt de echtgenoot beschouwd als de vader. Echter zijn er op deze automatische vestiging van het vaderschap uitzonderingen mogelijk die men kan aanvechten voor een rechter. Bijvoorbeeld:

1. wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de rechter de echtgenoten had gemachtigd tot afzonderlijk verblijf of na de neerlegging van het verzoekschrift tot echtscheiding door onderlinge toestemming
2. wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum van inschrijving van de echtgenoten op verschillende adressen
3. wanneer het kind geboren is meer dan 300 dagen na een vonnis van de vrederechter dat de echtgenoten machtigde een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken en minder dan 180 dagen na het einde van deze maatregel of de feitelijke hereniging van de echtgenoten

Is het kind geboren binnen de 300 dagen na de echtscheiding van zijn moeder en na het hertrouwen van deze laatste, dan heeft het de nieuwe echtgenoot als vader.

Afstamming door een erkenning:

Kan een biologische vader zijn kind erkennen?

Wanneer er geen automatische afstamming is vastgelegd via de wet kan de moeder of de vader het kind erkennen. Zo gebeurt de erkenning voor de ambtenaar van de burgerlijke stand of de notaris. In bepaalde gevallen is er toestemming vereist van het kind zelf of de andere ouder.

Kan een vader de afstamming van zijn kind betwisten?

Tenzij het kind bezit van staat heeft ten aanzien van degene die het erkend heeft, kan men de erkenning betwisten omdat de afstamming niet overeenstemt met de biologische werkelijkheid, dan wel omdat aan de toestemming een gebrek kleefde. De rechtbank van eerste aanleg van de woonplaats van het kind is hiervoor bevoegd.

De erkenning van moederschap kan worden betwist door de vader, het kind, de erkenner en de vrouw die het moederschap opeist.
De erkenning van vaderschap kan worden betwist door de moeder, het kind, de erkenner en de man die het vaderschap opeist.
De vader, de moeder of de persoon die het kind erkend heeft, moet de vordering instellen binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat de persoon die het kind erkend heeft, niet de vader of de moeder is.
De persoon die de afstamming opeist, moet de vordering instellen binnen het jaar na de ontdekking van het feit dat hij of zij de vader of de moeder van het kind is.

Afstamming door een beslissing van een rechter:

Kan een biologische vader zijn vaderschap opeisen?

De rechter kan het ouderschap vestigen wanneer er geen sprake is van een juridische ouder. In dat geval spreekt de rechter de afstammingsband uit na bijvoorbeeld een DNA onderzoek te hebben gevoerd.

Heeft u vragen over afstammingsrecht of wenst u een consultatie met advocaten gespecialiseerd in het familierecht?

Contacteer dan ons team

Meer artikelen over familierecht :

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele...

Lees verder

Wat is de rol van een notaris gedurende een procedure vereffening-verdeling?

De notaris vervult een sleutelrol wanneer moet worden overgegaan tot de verdeling van een huwgemeenschap of nalatenschap: Wanneer...

Lees verder

Locatie

Amerikalei 122
2000 Antwerpen