Nieuwe regels nodig bij echtscheiding?

Geactualiseerd op 26 juli 2022

“Nieuwe regels nodig bij echtscheiding”, kopte Het Nieuwsblad recent. Kinderrechtencommissaris Caroline Vrijens stelde in een interview met de krant:

“Nog te vaak nemen ouders een advocaat onder de arm en stappen ze naar de rechter, waardoor ze met geslepen messen tegenover elkaar staan.”

Om die reden meent zij dat ouders eerst ‘verplicht’ moeten worden om te bemiddelen en daarna pas naar de rechtbank mogen trekken. Deze stelling gaat veel te kort door de bocht en moet sterk genuanceerd worden.

Enerzijds is het één van de fundamenten van de bemiddeling dat elke partij vrijwillig het gesprek aangaat en op elk moment ook vrijwillig het gesprek kan beëindigen. In die zin is een ‘verplichte bemiddeling’ een tegenstrijdigheid op zich. Met andere woorden, indien één van de partijen nu eenmaal geen gesprek wenst aan te gaan, zal er ook geen gesprek plaatsvinden. In bepaalde dossiers is het nu eenmaal niet nuttig of wenselijk om voor een bemiddelde oplossing te opteren. In dergelijke gevallen komt het toe aan de rechtbank om een beslissing te nemen. Dat is uiteindelijk nog steeds de kerntaak van de rechtbank.

Anderzijds is de invalshoek van de kinderrechtencommissaris uiteraard wel waardevol: een bemiddelde, onderhandelde oplossing is altijd te verkiezen boven een rechterlijke beslissing.

En wat niet genoeg kan worden benadrukt: de bijstand van een advocaat heeft ook bij bemiddelde oplossingen een belangrijke meerwaarde. Zo kan een advocaat een ex-koppel bijstaan in de vaak juridisch-technische redactie van een scheidingsovereenkomst, of nog, kunnen de advocaten via de vertrouwelijke briefwisseling de contacten tussen partijen vereenvoudigen en organiseren om op die manier bepaalde voorstellen uit te wisselen.

Ook op wetgevend en rechterlijk vlak wordt, terecht, veel aandacht geschonken aan de mogelijkheid om akkoorden tussen partijen te sluiten en te bevorderen:

  • Zo zijn partijen die voor de Antwerpse familierechtbank verschijnen, vanaf 01.01.2020 verplicht om voorafgaand aan de behandeling van hun zaak, eerst een toelichting te verkrijgen over de werking van een bemiddeling door een erkend bemiddelaar;
  • Zo stelt de wet dat, bijkomend, onderzocht moet worden of er een verwijzing mogelijk is naar de kamer voor minnelijke schikkingen (een specifieke afdeling binnen de rechtbank, waarin een rechter bemiddelt). Partijen moeten juist persoonlijk op de rechtbank aanwezig zijn opdat de rechter hen op deze mogelijkheid van bemiddeling kan wijzen.
  • Zo dient de familierechter in elke stand van het geding eventuele akkoorden tussen partijen te homologeren en in een vonnis opnemen.

Een bemiddelde oplossing is inderdaad altijd te verkiezen boven een rechterlijke beslissing. Maar stellen dat de bijstand van een advocaat een bemiddeld akkoord bijna onmogelijk maakt, omdat dit mensen naar een ‘vechtscheiding’ leidt, is  een stelling die niet klopt.

Heeft u vragen over bemiddeling of wilt u graag meer weten? Dan kan u steeds contact opnemen met onze cel bemiddeling.

 

Meer artikels over familierecht

Laatste Nieuws Update

ASSISEN: Khaldoon Al-Baghdadi veroordeeld tot levenslange opsluiting voor gruwelijke moord op Emmy Geboers De familie reageert opgelucht, maar blijft toch met vragen zitten. “We hadden...

Lees verder

Dag van het huwelijk

Iedereen kent wel het zilveren (25), gouden (50) of zelfs de diamanten (60) huwelijksverjaardag. Ieder jaar vieren vele koppels hun huwelijksverjaardag, maar de “dag van...

Lees verder