Wat is bemiddeling (in familiezaken) ?

Bemiddeling is een manier om geschillen en

discussies op te lossen buiten de rechtbank om. Wanneer twee of meerdere partijen een conflict hebben waar zij onderling niet uit geraken,  kunnen zij beroep doen op een bemiddelaar.

 

De bemiddelaar is een neutrale derde die partijen begeleidt in het vinden naar een akkoord. De bemiddelaar is onafhankelijk en zal niet voor slechts één van de partijen optreden of strijden.

 

Alle betrokken partijen zijn gelijkwaardig en de bemiddelaar waakt er over dat deze gelijkwaardigheid ook wordt gerespecteerd in de bemiddeling. De rode draad doorheen de bemiddeling is de vrijwilligheid van de bemiddeling, alsook de vertrouwelijkheid ervan.

 

Vrijwilligheid is belangrijk omdat partijen maar tot een goed akkoord kunnen komen indien zij beiden ook bereid zijn om een oplossing te vinden en niet wanneer dit is opgelegd door derden.

 

De praktijk leert dat akkoorden uitgewerkt door partijen zelf, veel beter worden nageleefd dan een regeling die door een rechtbank wordt opgelegd. Door in een bemiddeling te stappen  houden partijen immers zelf de touwtjes in handen.

 

Vertrouwelijkheid is een ander belangrijk criterium voor de bemiddeling. Wat in het kader van de bemiddeling wordt besproken, blijft vertrouwelijk en kan niet, zelfs niet in een gerechtelijke procedure, tegen de ene of de andere worden gebruikt.

 

Door een veilige omgeving te creëren, waarbij elke partij zijn eigen visie vrijuit kan vertellen, doch met respect voor de andere, wordt een solide basis gelegd om tot een oplossing te komen.

 

Het doel van de bemiddeling is te komen tot een regeling op maat van alle betrokken partijen.

 

Wanneer er een akkoord wordt bereikt, wordt dit door de bemiddelaar in een overeenkomst uitgewerkt. Partijen kunnen er voor opteren om dit akkoord  in een vonnis te laten opnemen.

 

Bemiddeling in familiezaken kan onder meer gaan over de praktische afwikkelingen na het beëindigen van een relatie / huwelijk, de regeling omtrent de kinderen (zowel de verblijfsregeling als de financiële afspraken), het afwikkelen van een nalatenschap, de contacten tussen grootouders en kleinkinderen, en dergelijke meer.

 

Voor meer informatie omtrent bemiddeling, kan u terecht op de website van de Federale Bemiddelingscommissie: https://www.fbc-cfm.be/nl

Wat kost bemiddeling?

Bij een eerste gezamenlijk gesprek wordt het bemiddelingsprotocol besproken en ondertekend.

 

Hierin worden de financiële afspraken opgenomen, zoals het uurtarief, alsook alle praktische afspraken omtrent het verloop van de bemiddeling.

 

Familiale bemiddeling is vrij van BTW.

 

In principe  worden de kosten gelijk verdeeld tussen de partijen. Hiervan kan in onderling overleg worden afgeweken

 

Voor meer informatie kan u steeds met ons contact opnemen.

Wie is onze bemiddelaar?

Onze bemiddelaar heeft reeds een jarenlange ervaring als advocaat in familierecht. Door haar praktijkervaring en juridische achtergrond, weet zij wat wel en niet kan en wat er dient geregeld te  worden.

 

Mr. Véronique Behiels is door de Federale Bemiddelingscommissie erkend als bemiddelaar in familiezaken. Zij blijft zich voortdurend bijscholen zowel in haar hoedanigheid van advocaat als in har hoedanigheid van bemiddelaar.

 

Voor meer informatie omtrent voormelde bemiddelaar of om een afspraak te maken, kan u hier terecht voor:

Deze advocaten zijn
gespecialiseerd in bemiddeling

Strafrecht

Ondernemingsrecht

Familierecht

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Onroerend goed

Sportrecht

Sociaal recht

Vreemdelingenrecht

Jeugdrecht

Medisch recht